Missa Estacional amb el Sr. Bisbe Auxiliar

Gener 2019, Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la nostra parròquia