Iniciació Cristiana d’Adults

Curs d’Iniciació Cristiana per adults

La Iniciació cristiana consisteix a rebre els tres sagraments del Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia. Sovint els fills de les famílies cristianes, aquesta iniciació la reben en un procés que va des de la infància fins a l’edat adulta. Però avui dia, són molts els qui s’apropen a la fe o han conegut a Crist en una edat més avançada, i ara volen rebre alguns o tots tres sagraments d’iniciació cristiana. En aquest cas, després d’una formació adequada es reben els sagraments en un mateix dia.

Per això us proposem un itinerari de preparació a la Confirmació, que consisteix en 12 sessions.

Per als no batejats, serà el mateix itinerari, però a més hi haurà també una entrevista amb el delegat diocesà de catecumenat i una Missa d’acollida a l’Església, que celebra el Sr. Bisbe a la Catedral de Terrassa, el primer diumenge de Quaresma.

Traductor »