Mons. Salvador Cristau, nou administrador diocesà

Mons. Salvador Cristau, nou administrador diocesà

El passat 17 d’abril de 2021, la santa Seu va anunciar el nomenament de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses com nou arquebisbe de Sevilla. Bisbe de la nostra diòcesi des del 2004, nomenat per Joan Pau II com a primer bisbe de la nova diòcesi de Terrassa, segregada del bisbat de Barcelona, va prendre possessió del nou nomenament com a pastor i guia de l’arxidiòcesi de Sevilla el dissabte 12 de juny.

El dimarts 15 de juny, el Col·legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa es va reunir en sessió extraordinària a la Cúria Diocesana per complir el que disposa el dret canònic amb motiu de trobar-se la diòcesi en Seu vacant (cc. 419 i 421), i va triar Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, com a nou Administrador diocesà.

Mons. Salvador Cristau, una vegada acceptà, va emetre la professió de fe preceptiva i a continuació es va posar a disposició de la diòcesi, implorant l’ajut de Déu i la protecció de la Mare de Déu per a aquest nou servei diocesà. Al mateix temps va nomenar delegats seus els que fins ara havien estat el Vicari general i els Vicaris episcopals.

L’Administrador diocesà té la potestat ordinària i pròpia sobre la diòcesi des del moment de la seva elecció, amb les excepcions previstes del dret, fins que el Papa proveeixi la diòcesi de Terrassa d’un nou bisbe i prengui possessió.

La nostra felicitació a Mons. Cristau i Mons. Saiz Meneses. Els encomanem a la Mare de Déu i a Sant Josep, en aquest any, patró de l’Església.

Traductor »