Per informar-vos sobre el recés d’Emaús escriviu a:

  • Dones: emausdonesstcebria@gmail.com
  • Homes: emaushomessantcebria@gmail.com