Missa

Totes les Misses es celebren actualment a l’església de l’Assumpció (Rambla Jacint Verdaguer 164, 08197 Valldoreix)

  • Feiners: 9:00h
  • Dissabte matí i festiu no-precepte: 10h,
  • Dissabte tarda i vigílies: 19h
  • Diumenge: 11h, 12:30h (castellà), 20h

Confessions

De 30′ fins a 10′ abans de la Missa 

També quan demaneu al mossèn i us pugui atendre.

Despatx parroquial

Dimarts i dimecres, de 19 a 20:30h *

* Dies festius o vigílies no hi ha despatx. A l’agost els dies de despatx s’indicaran específicament.

Encara que el rector és accessible en molts moments dels dia i us atendrà quan li sigui possible, és millor que acudiu en horari de despatx,  ja que es pot verificar i anotar a l’agenda la vostra sol·licitud i així s’eviten possibles problemes. Preguem entengueu aquesta recomanació, gràcies.

Les tasques del despatx poden ser, entre altres:

  • Demanar sagraments com el baptisme, matrimoni etc.
  • Sol·licitar fe de baptisme,
  • Demanar permís per rebre sagraments en altres parròquies,
  • Sol·licitar ajuda, rebre consell o suport espiritual, etc.
  • Proposar millores a la vida de l’església, etc.