Esplai dels dissabtes

Edat: de 6 a 12 anys

Horari: Dissabtes de 17h a 19h, que comença la Missa i l’esplai també hi participa.

Preu: Quota anual de 55 euros (1r fill), 45 euros (2n fill), 30 euros (a partir del 3r fill).

Pagament: Al número de compte: ES71 2100 2776 3102 0042 9081 i posant com a Concepte: ESPLAI + Nom.

Directora del esplai: Laura Canals Pou – telf. +34 606 88 06 32

Fitxa d’inscripció esplai 2019-2020 (en pdf per imprimir)