Obres Assumpció

RESTAURACIÓ I MILLORA DE L’ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ

Actuacions realitzades aquest any 2022

EL PROJECTE

Església Assumpció

Gràcies a Déu, cada vegada som més els que participem a la missa dels diumenges a Sant Cebrià i la parròquia se’ns ha quedat petita.

Arran de la Covid-19 ens vam veure en la necessitat de traslladar la celebració de totes les misses parroquials a l’església de Nostra Senyora de l’Assumpció i amb això, tots vam veure que calia arreglar-la i embellir-la.

Però tot val molts diners, encara que per aquest motiu no ens podem aturar i deixar-ho córrer. La parròquia som tots i molts, una gran família que és reuneix per celebrar a la Casa del Senyor i ben segur que, poc a poc, entre tots la podrem anar arreglant.

S’ha començat a fer un esforç econòmic molt important per tal d’arreglar-la i aquestes primeres actuacions, que us detallo més avall, tenen un cost de 42.188,12€.

Tota aportació econòmica serà una gran ajuda per afrontar les despeses i agraeixo per endavant a tots aquells que vegeu que hi podeu col·laborar.

Mn. Josep Maria Manresa, rector

1Escomesa d’aigua des de local magatzem fins al peu de la torre. Arranjament de la part inferior de la torre. Reparació del terra, arrimador de la base del mur, llinda de la porta, i arrebossat de murs. Neteja i canvi de teules de la teulada dels dos primers trams de la nau lateral dreta. Cost: 812,80 €

2Retirada de roba acústica, arranjament de murs i pintura dels dos primers trams de la nau lateral dreta. Preu: 1.191,85 €

Retirada de roba acústica, arranjament de murs i pintura dels dos primers trams de la nau lateral esquerra. Adequació de la capella del Crist i nova instal·lació elèctrica. Preu: 1.050,00 €

Instal·lació elèctrica dels nous focus leds i les tires de leds de les dues naus laterals. Ma d’obra. Preu: 105,00 €

3Pintura de l’atri i porta de l’església amb neteja amb aigua a pressió del terra. Preu: 1.487,75€

4Porta d’accés al cor i remat de la mateixa. Fusteria. Preu: 1.502€

5Enlluïment de l’escala barana de la torre amb pladur i pintura. 3.968,72€

6Restauració de diversos jocs de canelobres, creus, etc. Moble vitrina. Neteja de la campana del campanar. Preu: 1.800€

7Fabricació i col·locació del Cancell de fusta. Preu: 11.000€

Vitrina llibreria: 3.560€

8Fabricació i col·locació de dues cartelleres de ferro a joc amb la decoració del temple. 1.500€

9Restauració llenç de la Nativitat de la Mare de Déu. Preu: 14.210€

Procés de la restauració

Traductor »