Preparació per a la Consagració a Jesús per Maria el 8 de desembre de 2021

Preparació per a la Consagració a Jesús per Maria

8 de desembre de 2021
Festivitat de la Immaculada Concepció de Maria

En el seu “Tractat de la veritable devoció a la Verge Santíssima”, Sant Lluís Maria Grignon de Montfort proposa un mètode de consagració a Jesucrist per Maria que ha estat seguit per grans sants.

En la història de l’Església sempre s’han donat actes de consagració a la Verge, però el que fa Sant Lluís de Montfort és fer un pas més, i dir que aquesta consagració no només és un acte devocional, sinó que és un acte de lliurament veritable, de lliurament total.

Els temes de preparació que Sant Lluís recomana estan dividits en trenta-tres dies, els quals es divideixen en quatre blocs: el coneixement del món, d’un mateix, de la Mare de Déu i de Jesucrist.

Al final, fent-ho coincidir amb una festa mariana, es fa la consagració amb una Eucaristia solemne.

Aquest any, la festivitat de la Immaculada Concepció de Maria coincideix amb la clausura de l’Any de Sant Josep. Podríem dir, i ben segur no ens equivocaríem, que en aquest seu any, Sant Josep, ens ha recollit, protegit i guiat cap al Cor immaculat de la seva Virginal Esposa. No és que passi el relleu, al contrari, l’agafa de la mà de Maria i com a cap de família ens diu: Veniu fills, aneu a Jesús, aneu-hi per l’Immaculat Cor de Maria.

La parròquia us convida a preparar per consagrar-nos plegats el dia 8 de desembre a Jesucrist per Maria.

Us proposem la preparació de Sant Lluís Maria Grignion de Monfort, però podeu seguir lliurement la que més us ajudi. El necessari és que ho visqueu amb sinceritat, amb el cor obert a la gràcia de Déu i la voluntat posada en el desig d’experimentar una profunda conversió, de la mà de Maria.

L’inici de la preparació serà el 5 de novembre, per consagrar-se el dia 8 de desembre.

Trobareu els texts complets a la web de la parròquia.

És una preparació seriosa, que demana dedicar-hi un temps cada dia, ja que a banda de la reflexió dels texts, Sant lluís ens demana també que ho acompanyem amb algunes oracions, que es poden fer coincidir amb l’estona de pregària diària del cristià. No patiu si algun dia no ho podeu fer perquè no hi ha hagut temps, poseu una intenció sincera de fer-ho i confieu en Déu, que es Pare i recollirà de cada un la preparació que d’ell espera segons les seves possibilitats i circumstàncies.

El veritablement important és la disposició del cor, la seva conversió durant aquest temps i l’oferiment sincer el dia de la Consagració.

Traductor »