El Dissabte Sant i la Vigilia Pasqual

  El Dissabte Sant és un dia d’oració, amb la Mare de Déu al costat de la tomba esperant la resurrecció. És dia de reflexió i silenci. És la preparació per a la celebració de la Vetlla Pasqual.

  A la nit es porta a terme la celebració de la Vetlla Pasqual. Aquesta celebració té tres parts importants que acaben amb la Litúrgia Eucarística:

  1. La Celebració de foc nou.
  2. La Litúrgia de la Paraula.
  3. La Litúrgia Baptismal.

  Era costum, durant els primers segles de l’Església, batejar a la nit del Dissabte Sant, als que volien ser cristians. Ells es preparaven durant els quaranta dies de Quaresma i acompanyats pels seus padrins, aquest dia es presentaven per rebre el Baptisme. També, aquest dia els que feien penitència pública per les seves faltes i pecats eren admesos com a membres de l’assemblea. Actualment, la Vetlla Pasqual conserva aquest sentit i ens permet renovar les nostres promeses baptismals i apropar-nos a l’Església amb un esperit renovat.

  a) Celebració del foc nou:

  En iniciar la celebració, el sacerdot apaga tots els llums de l’Església, encén un foc nou i amb el qual pren el ciri pasqual, que representa Jesús. Sobre el ciri, marca l’any i les lletres gregues “Alfa” i “Omega”, que signifiquen que Jesús és el principi i la fi del temps i que aquest any li pertany.

  El sacerdot portarà a terme la benedicció de foc. Després de la processó, en la qual es van encenent les espelmes i els llums de l’Església, el sacerdot canta el Pregó Pasqual.

  El Pregó Pasqual és un poema molt antic (escrit al voltant de l’any 300) que proclama Jesús com el foc nou.

  b) Litúrgia de la Paraula:

  Després de la Celebració de foc nou, se segueix amb la lectura de la Paraula de Déu. S’acostuma a llegir 7 lectures, començant amb la Creació fins a arribar a la Resurrecció.

  Una les lectures més importants és la del llibre de l’Èxode, en què es relata el pas pel Mar Roig, com Déu va salvar els israelites de les tropes egípcies que els perseguien. Es recorda que aquesta nit Déu ens salva per Jesús.

  c) Litúrgia Baptismal:

  Solen haver-hi batejos aquest dia, però encara que no n’hi hagi, es beneeix la Pila baptismal o un recipient que la representi i es recita la Lletania dels Sants. Aquesta lletania ens recorda la comunió d’intercessió que hi ha entre tota la família de Déu. Les lletanies ens permeten unir-nos a la pregària de tota l’Església a la terra i l’Església triomfant, dels àngels i sants del Cel.

  L’aigua beneïda és el símbol que ens recorda el nostre Baptisme. És un símbol que ens recorda que amb l’aigua del Baptisme vam passar a formar part de la família de Déu.

  A tots els que ja estem batejats, aquesta litúrgia ens convida a renovar les nostres promeses i compromisos baptismals: renunciar a Satanàs, a les seves seduccions i a les seves obres. També, a confirmar la nostra entrega a Jesucrist.

  Traductor »