El Monument i la visita a les 7 esglésies el Dijous Sant

Els Monuments i la visita a les 7 esglésies el Dijous Sant

Què són els Monuments?
S’acostuma, després de la Missa vespertina del Dijous Sant (el primer dia de l’Tríduum Pasqual), fer un monument per ressaltar l’Eucaristia i exposar-la d’una manera solemne per a l’adoració dels fidels.

Quan es fan els Monuments o la visita a les 7 esglésies?
La visita a les 7 esglésies o Monuments es fa el Dijous Sant a la nit i divendres Sant al matí. És una devoció molt arrelada al poble cristià. L’Església demana dedicar un moment d’adoració i d’agraïment a Jesús, per acompanyar-lo en l’Oració de l’Hort a la nit en què va ser lliurat i traït.

Quina és la finalitat dels Monuments?
Fem les visites als Monuments com a expressió d’amor i agraïment. Ens postrem davant l’Eucaristia en actitud d’adoració i reparació. La finalitat és agrair a Jesucrist el do de l’Eucaristia i del Sacerdoci que va instituir aquella nit santa del Dijous Sant i acompanyar-lo en la solitud i sofriments a l’Hort de Getsemaní, així com en les ofenses rebudes a les cases d’Anàs, Caifàs, Herodes , Pilat, culminant en el Calvari i en el silenci del sepulcre.
Davant el Monument, on es reserva al Senyor Sagramentat, li donem gràcies per la seva Passió, de la qual vam ser causa i amb la qual ens va redimir, li demanem perdó per l’abandó amb el qual sovint li deixem en el Sagrari.

Per què es visiten 7 esglésies el Dijous Sant?
Es visiten 7 esglésies diferents simbolitzant el fet d’anar i venir de Jesús a la nit de la traïció. És al que refereixen amb l’expressió popular: “portar-te d’Herodes a Pilat”.

A quins 7 llocs és portat Jesús la nit de Dijous Sant?

 • Oració i agonia de Jesús a l’Hort de les Oliveres.
 • Jesús és pres i portat a la casa d’Anàs.
 • De casa d’Anàs el traslladen a tribunal de Caifàs.
 • Caifàs ordena que el portin davant Pilat al Pretòria.
 • Pilat al seu torn l’envia al palau d’Herodes.
 • D’Herodes és portat de nou davant Pilat, que després de flagelarlo gairebé fins a la mort, el lliurament perquè el crucifiquin després rentar-se les mans.
 • Jesús carrega amb la Creu fins al Calvari on mor crucificat i és enterrat en el Sant Sepulcre.

A què més fa referència el 7?
Les visites honren també a les set efusions de Sang del Salvador, revivint els diversos moments en què el Jesús va vessar la seva sang per la nostra redempció:

 • La circumcisió.
 • La suor de sang a l’hort de Getsemaní.
 • La flagel·lació.
 • La coronació d’espines.
 • Carregant amb la creu pel camí del Calvari.
 • Les seves mans i peus traspassats pels claus a la crucifixió.
 • El seu Cor perforat per la llança del soldat.

Què es resa en aquestes 7 visites a Monuments?
A cada estació o monument es fa una breu meditació i es resa en acció de gràcies per la institució de la Sagrada Eucaristia i per les intencions del Romà Pontífex, sis parenostres, Avemaries i la següent oració substituint el Glòria (que no es resa fins a la resurrecció):

 • Crist va patir per nosaltres obedient fins a la mort, i mort de Creu, al que es respon:
 • “per la qual cosa Déu els ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom

Què es demana davant el Monument?
És costum demanar:
Que ens deslliuri dels set pecats capitals.
Que ens concedeixi les set virtuts (Teologals: fe, esperança i caritat; Cardinals: justícia, prudència, fortalesa, temprança).
I ens doni els set dons de l’Esperit Sant. (Saviesa, enteniment, consell, temor de Déu, ciència, fortalesa, pietat, el sant temor de Déu).

Quin és l’origen del Monument?
L’origen dels Monuments sorgeix del costum de despullar els altars el dia de Dijous Sant, per purificar-i netejar-los. Tot això implicava tenir reservada la sagrada Hòstia consagrada per al següent dia. D’aquí la necessitat d’un lloc digne on col·locar-la. El que es feia al principi només per necessitat, va ser transformat per la pietat dels fidels a poc a poc en veritable culte i adoració a Déu en l’Eucaristia.

Es va començar adornant el sagrari; van ser després multiplicant-se les lluminàries; vi el costum de mirar-lo com a lloc d’exposició del Santíssim, i així es van establir prolongades adoracions de dia i de nit. Els Papes van encoratjar aquesta devota costum concedint indulgència plenària a qui visiti els Monuments del Dijous Sant.

Quan es prepara el Monument?
Els monuments es preparen exclusivament el Dijous Sant, a terme de la Missa «In Coena Domini», que commemora la institució de la Sagrada Eucaristia i del sacerdoci de l’Església. El tabernacle o sagrari queda buit en memòria de la mort de Jesús, i aquí és quan es fa la reserva del Santíssim Sagrament en els tradicionals Monuments.

D’aquesta forma, des de la nit del Dijous Sant fins a la Missa de Resurrecció dels sagraris queden buits en totes les esglésies per simbolitzar la crucifixió, mort i sepultura del nostre Senyor.

Amb el pas dels segles el trasllat de l’Hòstia va adquirir un caràcter solemne, realitzant-se de manera processional, acompanyat de càntics com el «Tantum Ergo«, compost per a l’ocasió per Sant Tomàs d’Aquino.

Com es prepara el Monument?
El Monument es prepara amb molt d’afecte i delicadesa, en un ambient ple de simbologia i dignitat que servirà per reservar el copó on s’ha guardat el Cos de Crist perquè els fidels que assisteixen als actes religiosos del Divendres Sant puguin rebre la santa comunió.

El Divendres Sant és l’únic dia que l’Església no celebra l’Eucaristia, per ser el dia en què Jesús va ser crucificat. Així, en acabar la missa del Sant Sopar del Senyor, el sacerdot col·loca el copó amb les hòsties consagrades al monument per a l’adoració dels fidels, que seran repartides als fidels el Divendres Sant durant la litúrgia de l’Adoració de la Creu i l’Oració Universal. Flors, espelmes, catifes, velluts … Tot és poc per adorar i enjoiar al Rei de Reis.

Com es va estendre el costum dels Monuments i la visita a les 7 esglésies?
Sant Felip Neri va impulsar a Roma el costum de visitar els set Monuments a la nit de Dijous Sant i en el matí de l’endemà, com a forma d’unir-se a Jesucrist en la seva Passió. Va organitzar aquestes visites a set històriques esglésies romanes: les quatre Basíliques principals (Sant Pere, Santa Maria la Major, Sant Pau Extramurs i Sant Joan del Laterà), i les esglésies de Sant Llorenç, Santa Creu i Sant Sebastià.

Aquest costum es va propagar ràpidament per tot món catòlic. Els cabildos en les seves catedrals, els preveres en les seves parròquies, els religiosos i monjos de clausura en les seves esglésies, adornen el Monument per glorificar la Presència Reial de Jesús en l’Eucaristia. Per a això decoraven els tabernacles amb la riquesa més gran i esplendor que són capaços, conjugant l’art, la devoció i l’enginy per acollir al Rei de Reis.

Traductor »