Cada nit benedicció amb el Santíssim desde Sant Cebrià

Cada vespre a les 22:30h benedicció amb el Santíssim des del campanar de Sant Cebrià. Uniu-vos des de casa amb fe per rebre la benedicció. No cal que vingueu.

SALM 145

El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.

T’exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el teu nom per sempre.

Et beneiré dia rere dia,
lloaré el teu nom per sempre més.

El Senyor és gran i digne de tota lloança.
La seva grandesa no té límits.

Que a cada generació et lloïn pel que has fet,
que anunciïn les teves proeses.

Que expliquin la teva gloriosa majestat
i jo celebraré els teus prodigis.

Que parlin del teu poder temible
i jo contaré les grandeses del Senyor.

Que recordin que és immensa la teva bondat
i aclamin els teus favors.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.

El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.

Que t’enalteixin les teves criatures,
que et beneeixin, Senyor, els teus fidels;
que proclamin la glòria del teu regne
i parlin de la teva potència;
que facin conèixer a tothom les teves gestes,
la majestat gloriosa del teu regne.

El teu regne s’estén a tots els segles,
el teu imperi, a totes les generacions.

Totes les paraules del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d’amor.

El Senyor sosté els qui estan a punt de caure;
els qui han ensopegat, ell els redreça.

Tothom posa els ulls en tu, mirant esperançat,
i al seu temps els dónes l’aliment.

Tan bon punt obres la mà
sacies de bon grat tots els vivents.

Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d’amor.

El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.

Satisfà el desig dels seus fidels,
escolta el seu crit d’auxili i els salva.

El Senyor guarda els qui l’estimen,
però farà desaparèixer els injustos.

Que els meus llavis lloïn el Senyor,
que tothom beneeixi el seu sant nom
per sempre més!

Traductor »