Política de privacitat, registre

Política de privacitat

La PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ, a Valldoreix, ha procedit a adequar-se a la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, adaptant totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris, i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

Les dades de caràcter personal que puguin recollir-se a través d’aquesta web, seran tractades de forma lleial i lícita d’acord amb els principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD ) i altra normativa de desenvolupament.

Aquestes dades podran ser incorporades a fitxers degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que estan sota responsabilitat de PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ, amb les finalitats concretes que es derivin de complir adequadament amb els serveis sol·licitats i per a enviament de comunicacions que puguin ser d’ el seu interès i relacionades sempre amb els serveis propis de la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ.

Les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment, amb les excepcions establertes en els articles 11.2 i 12 de la referida Llei Orgànica 15/1999.

Els usuaris de la web podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades davant la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ per mitjà de l’adreça de correu electrònic pvalldoreix@gmail.com o mitjançant carta dirigida a Carrer de l’Església juliol , Valldoreix 08197, Barcelona

Traductor »