Projecte de rehabilitació

Església de Nostra Senyora de l’Assumpció

Història: Idea original i projecte actual

L’església de l’Assumpció de la Mare de Déu es va construir l’any 1950 com a església sufragània de Sant Cebrià, donat el gran creixement que va experimentar Valldoreix. Aquesta obra es va dur a terme gràcies a la generositat dels habitants i estiuejants, que van fer moltes donacions i sacrificis per aixecar el temple. Fou dedicat a l’Assumpció de la Mare de Déu, misteri que seria declarat com a dogma de fe pel Papa Pius XII precisament l’any 1950.

El Projecte original va ser obra de l’arquitecte Agustí Domingo Verdaguer i consistia en una església de tres naus, adornada principalment amb vitralls, amb un campanar i en la que es projectava fer un cambril a la Mare de Déu. Gran part del projecte es va dur a terme, però va quedar incomplet especialment el presbiteri i els laterals de l’església, així com la torre del campanar. De fet, el cambril a la Mare de Déu mai es va dur a terme.  Als anys noranta es va fer una millora del presbiteri acomodant l’església a les normes litúrgiques i pastorals del Concili Vaticà segon, però encara van quedar reformes per fer.

Arran de la crisi de la Covid-19 i la necessitat de traslladar totes les Misses parroquials a aquesta església, per tenir més capacitat d’aforament respecte a l’església de Sant Cebrià, s’ha vist la necessitat de fer una nova intervenció per rehabilitar-la, millorar-la i embellir-la, preservant la idea original dels impulsors com a temple en honor a la Mare de Déu.

Després d’estudiar-ho a fons s’ha proposat fer aquest PROJECTE DE REHABILITACIÓ en TRES FASES que, si Déu vol, iniciarem aquest estiu 2021 i es finalitzarà el 2023.

Plànols del projecte original

FASE 0 (ja feta al 2020)

En aquesta primera fase, ja feta el 2020, s’ha polit el terra, s’ha canviat els bancs, col·locat un Via Crucis a les columnes de la nau central, s’ha arreglat la sagristia i pavimentat el cor.

Plànol projecte presbiteri i capelles laterals

FASE 1

Aquesta fase, prevista per aquest any 2021 inclou:

 • canviar el Cancell de l’entrada
 • les capelles laterals, votives: del Naixement i del Calvari
 • arreglar l’escala que puja al cor: a banda d’enllosar el rebedor i l’escala, s’arreglarà la zona de baix perquè es pugui fer servir com a petit magatzem i quarto de neteja; també es farà arribar un punt d’aigua.
 • Pressupost: 46.000€.

FASE 2

Prevista per iniciar en 2022, inclou:

 • la reforma del presbiteri per fer visibles els vitralls
 • el retaule del Sagrari
 • la tarima i escala de la Mare de Déu de l’Assumpció
 • Restauració de la Mare de Déu
 • Pressupost: 40.000€

FASE 3

Prevista pel 2023, inclou:

 • Els vitralls del presbiteri:
  • inferior esquerra: l’Anunciació
  • superior esquerra: “Fiat mihi secundum verbum tuum”
  • inferior dret: les Noces de Canà
  • superior dret: “Quodcumque dicerit vobis, facite”
  • inferior centre: sepulcre obert de Maria
  • superior centre: Santíssima Trinitat coronant Maria
 • Il·luminació i pintura de parets
 • Megafonia
 • Pressupost: 60.000€.
Text original, extret del projecte de construcció de l’església de l’Assumpció de Valldoreix 1949

PETICIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

“Uno de nuestros dirigentes, en un festival organizado a favor de la Iglesia, nos lo dijo certeramente: Las iglesias no se construyen con fiestas y pequeños óbolos esporádicos. Nuestra Iglesia, la construimos con nuestro amor y nuestro sacrificio, aportando, cada uno, según sus posibilidades, no las migajas que caigan de nuestra opulencia, sino la participación generosa de nuestro patrimonio. En una palabra, con aportaciones que nos representen realmente una cuota de sacrificio.”

INICIATIVA MARIANA A TODOS LOS DEVOTOS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

“Si bien es cierto que estas páginas van dirigidas especialmente, a los que tienen la obligación moral de contribuir necesariamente, a las obras de la Iglesia, los futuros fieles de la misma, no lo es menos que también las dirigimos a todos los que sienten, como propias las glorias y preeminecias de su Madre Santísima, y por tanto a todos los devotos asuncionistas. Sabemos de algunos de ellos que se aprestan a prestarnos su colaboración decidida, no ignorando que la empresa de levantar un templo a la Asunción de Nuestra Señora, y precisamente en el año santo de 1950, es como una rúbrica que ponemos todos ante la Santa Sede, para que se acelere la proclamación dogmática de tan augusto y consolador misterio.
Llamamos, pues, al honor de su colaboración, a todos, ya que sabemos que además de lo dicho, todavía quedan más esfuerzos a realizar, y serán para toda la Diócesis, un testimonio de su Fe, que el venerable prelado que nos preside, pudiera exponer ante la Santa Sede el magnífico milagro de la rápida construcción de un Templo Asuncionista y que éste, en su interior, pudiera ser un alarde de todos los más eminentes artistas del pueblo catalán, como homenaje colectivo de nuestra generación tan católica y tan mariana, a la Excelsa Madre de Dios.

La Junta de Obra.
Rdo.Don Juan Gustems,Pbro. Cura Párroco,
Dr. D. Francisco de A.Manich Illa, Secretario,
Dr. D. Pedro Puig i Roig, Don Pablo Lemmel y Don Arturo Parellada, Vocales”.
Valldoreix 1949

Traductor »