Novena a la Immaculada Dia 7 (6 de desembre)

Dia 7

6 de Desembre

CONSIDERACIÓ

L’Església té un cap que és Jesucrist i uns membres que som tots els cristians. Essent la Verge Mare del cap, també ho és de tot el Cos. Per això, anomenem a la Mare de Déu, Mare de l’Església.

INVOCACIONS (a poc a poc ho diuen tots)

  • Verge de l’Advent, esperança nostra, de Jesús sou portadora i de la salvació mitjancera. Mare de l’Església prega per nosaltres.
  • Oh Maria, Verge pura més que tota criatura, a la vida sou l’estel lluminós i a l’agonia sou la porta del Cel. Mare de l’Església, enforteix la nostra fe.
  • Mare, gireu els ulls vers nosaltres i guieu la nostra vida cap a la vida d’amor a totes les ànimes. Mare de l’Església, pregueu per a tots els cristians

L’AVEMARIA

Déu vos salve Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones; beneit és el fruit del vostre sant ventre Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres pecadors, ara i a l’hora de la nostra mort. Amén.

Traductor »