Novena a la Immaculada Dia 4 (3 de desembre)

Dia 4

3 de Desembre

CONSIDERACIÓ

Com la Verge Maria i amb la Verge Maria, també jo he de meditar les coses de Déu i els seus ensenyaments, per a penetrar més profundament en el misteri dels designis divins i per bé de la meva ánima.

INVOCACIONS (a poc a poc ho diuen tots)

  • Oh Cor de Maria, compadiu-vos dels incrèduls, desperteu els indiferents i convertiu els blasfems i profanadors del Senyor. Amén.
  • Oh Cor de Maria, augmenteu la fe de tothom; fomenteu la pietat; empareu les famílies catòliques i apagueu els odis i venjances en què viu el món. Amén.
  • Oh Cor de Maria, salveu la gent de món, purifiqueu els  deshonestos i retorneu al bon camí als que viuen en l’error. Amén.
  • Oh Cor de Maria, convertiu a tots els perseguidors de l’Església; dirigiu per camins de justícia a tota persona i il·lumineu els cors dels qui treballen pel mal. Amén.
  • Oh Cor de Maria, feu que hi hagi a l’Església molts i sants sacerdots que treballin per la conversió de les ànimes, i oncediu-me a mi la valentia de donar sempre a conèixer Jesucrist. Amén.

AVE MARIA

Déu vos salve, Maria plena sou de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i a l’hora de la nostra mort. Amén.

Traductor »