Novena a la Immaculada Dia 3 (2 de desembre)

Dia 3

2 de Desembre

CONSIDERACIÓ

La misericòrdia de Maria fa avançar el començament dels miracles de Jesús. El seu prec és sempre eficaç. Per això, la pietat cristiana, amb precisió teològica, ha anomenat a Nostra Senyora “L’omnipotència suplicant”

INVOCACIONS (a poc a poc ho diuen tots)

  • Mare meva, ja que Vós sou la meva Mare, feu que jo sempre sigui bon fill vostre. Amén.
  • Amor veritable, us demano, perquè és allò que més necessita la meva ànima, estimar-vos a Vós, després de Déu, sobre totes les coses. Amén.
  • Reina i sobirana Senyora del meu cor, demostreu el vosre poder, Vós que sou l’omnipotència suplicant, en ajudar-me a vèncer sempre els enemics de la meva ànima. Amén.
  • Imitar-vos és el que vull, Verge beneïda, en la diversitat i bellesa de les vostres virtuts amb les quals arribàreu a enamorar el mateix Déu. Amén.
  • Lloances us siguin sempre donades per tota la creació com a Mestressa i Senyora d’ella. Amén.

SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ

Sota el vostre mantell ens emparem Santa Mare de Déu: Escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre deLs perills, Verge. gloriosa ¡ beneïda.
V/ Pregueu por nosaltres, Santa Mare de Déu
R/ Perqué siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

Traductor »