La Immaculada Concepció de Maria

Immaculada Concepció de Maria

Solemnitat 8 de desembre

Oració a la Immaculada Verge Maria

Mare de Déu, jo crec i confesso la vostra Santa i Immaculada Concepció pura i sense taca. Oh Puríssima Verge!, per la vostra puresa virginal, per la vostra Immaculada Concepció i la vostra gloriosa qualitat de Mare de Déu, assoliu-me del vostre estimat Fill la humilitat, la caritat, una gran puresa de cor, de cos i d’esperit, una santa perseverança en el bé, el do de pregària, una bona vida i una santa mort. Amén.

Novena 

1r dia (30 de novembre)

2n dia (1 de desembre)

3r dia (2 de desembre)

4rt dia (3 de desembre)

5è dia (4 de desembre)

6è dia (5 de desembre)

7è dia ( 6 de desembre)

8è dia (7 de desembre)

9è dia (8 de desembre)

La Immaculada Concepció de Maria és el dogma de fe que declara que per una gràcia singular de Déu, Maria va ser preservada de tot pecat, des de la seva concepció.

Aquesta doctrina és d’origen apostòlic, tot i que el dogma va ser proclamat pel Papa Pius IX el 8 de desembre de 1854, en la seva butlla Ineffabilis Deus:

“… declarem, proclamem i definim que la doctrina que sosté que la beatíssima Mare de Déu va ser preservada immune de tota taca de la culpa original en el primer instant de la seva concepció per singular gràcia i privilegi de Déu omnipotent, en atenció als mèrits de Crist Jesús Salvador de el gènere humà, està revelada per Déu i ha de ser per tant ferma i constantment creguda per tots els fidels … 
(
Pius IX, Butlla Ineffabilis Deus 8 de desembre de 1854)

Maria és lliure de pecat pels mèrits de Crist Salvador. És per Ell que ella és preservada del pecat. Ella, per ser una de la nostra raça humana, encara que no tenia pecat, necessitava salvació, que només ve de Crist. Però Ella singularment rep per avançat els mèrits salvífics de Crist. La causa d’aquest do: El poder i omnipotència de Déu.

La maternitat divina. Déu va voler preparar-se un lloc pur on el seu fill s’encarnés.

Maria va estar immune de tot pecat personal durant el temps de la seva vida. Aquesta és la grandesa de Maria, que sent lliure, mai va ofendre a Déu, mai va optar per res que la taqués o que li fes perdre la gràcia que havia rebut.

Traductor »