Dia 7 Mes de Sant Josep

Dia 6

6 de Març
Desposoris de Sant Josep amb la Verge Maria

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Desposoris de Sant Josep amb la Verge Maria
Contempla avui, devot de Sant Josep, els admirables desposoris del sant Patriarca i com, recordant-los s’alegren els àngels de cel i tota l’Església de la terra; perquè així com l’aurora ens alegra perquè és el feliç anunci que s’aproxima la sortida de sol, així els desposoris de Maria i Josep són com el preludi del Naixement d’aquell Sol diví, Crist Jesús, amor de les nostres ànimes, que havia d’il·luminar al món i escalfar tota la humanitat, erta pel fred de la ignorància.
Considera com seria de grat al Creador, el matrimoni d’aquestes dues pures i nobilíssimes criatures. No és un instint cec i carnal el que mou a aquests virginals esposos a celebrar el seu matrimoni; és un instint sobrenatural, la moció de l’Esperit Sant que sol guiar a les ànimes candoroses que en els seus projectes i obres no tenen altra mira que la glòria de Déu i la seva pròpia santificació. En tot procedir i obrar, cristià, mou-te també pels sentiments i aspiracions pures i nobles, pel desig d’agradar a Déu i no dubtis que així ennobliràs la vida i acumularàs mèrits per a l’eterna salvació.
Els fills s’alegren quan recorden el matrimoni dels seus pares, i a vegades celebren amb alegria l’aniversari d’aquell memorable dia. Així l’Església celebra també cada any la festa dels Desposoris de Sant Josep i de la Verge Maria, amb gran consol dels devots, amb càntics i oracions en els quals es nota el goig intern que està posseïda l’Església, quan celebra tal solemnitat.
Per què, ¿Per ventura no podem considerar els Desposoris de Sant Josep i la Verge Maria com el matrimoni dels nostres pares en l’ordre sobrenatural i etern? ¿No són Josep i Maria com l’Adam i l’Eva de la nova descendència de nostre Senyor Jesucrist? Podem i hem de considerar a tots els cristians, en l’ordre espiritual i de la gràcia, com a descendents de Josep i Maria, d’aquell matrimoni santíssim, sota l’ombra del qual a influx Diví de l’Esperit Sant, va brollar el que és tronc del llinatge humà redimit i santificat, nostre Senyor Jesucrist. Oh, cristià, tu descendeixes i portes el nom d’aquest amable Redemptor; ets cristià perquè ets fill de Crist, així com en l’ordre humà i temporal portes el cognom de qui et va engendrar i va donar la vida. L’Esperit Sant va ser qui va disposar i inspirar aquest augustíssim matrimoni, i d’aquí pots deduir la conveniència, la semblança i l’harmonia entre els dos esposos. Eren l’un per l’altre, l’un digne de l’altre; Maria digna de Josep, i José digne de Maria. Oh quina idea més gran ens dóna del Sant Patriarca el seu meravellós Desposori! L’Etern el considerà digne de Maria, la més excelsa de les criatures, la beneïda entre totes les dones, porta de cel i tron ​​de la mateixa Divinitat! Ja pots, doncs, devot del sant Patriarca, considerar-lo sense por d’equivocar-te, el més afortunat i feliç entre tots els homes, el més ennoblit entre la descendència d’Adam, fent d’ell objecte de culte especial del teu cor, de la teva veneració més obsequiosa, amb la segura confiança que la protecció rebràs d’ell et demostrarà que no vas errat essent-li molt devot.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh santíssims Esposos, Josep i Maria, siau els meus pares en l’ordre de la gràcia.

OBSEQUI
Resa una Salve a la Verge i un Parenostre a Sant Josep, felicitant-los per son Desposori.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »