Dia 5 Mes de Sant Josep

Dia 5

5 de Març

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ.
Sant Josep ennoblint el treballador

Els pensaments de Déu disten tant dels pensaments dels homes com el cel de la terra. Els homes consideren la dignitat per les prerrogatives i qualitats externes de les persones, miren el de fora i no el de dins; jutgen que un home ric i ben vestit val més que els altres, i no obstant això no és així davant de Déu, que mesura la importància i el valer de l’home per les qualitats i virtuts del seu esperit.
Això t’explicarà com és que hagi col·locat al cim del cristianisme, en el lloc més important i preeminent entre els homes, a l’humil fuster d’una ciutat ignorada, a Josep de Natzaret. Déu ha honrat, doncs, en Sant Josep a la persona del treballador d’una manera tan admirable que els habitants de la terra són incapaços de saber imitar. Déu fa les coses de debò. Els homes honren amb paraules, Déu amb obres. Sentiràs als savis moderns parlar de la dignitat de l’obrer, dels seus drets, de la protecció que se li ha de dispensar; però el mateix que així parla, si és treballador, procura deixar l’ofici i abraçar un altre gènere de vida més lluït; i si no és obrer, fora de quan l’ha de menester pels seus fins polítics, mira amb indiferència a l’obrer i potser fins s’arriba a avergonyir d’alternar amb ell. Per contra, contempla a Jesucrist qui, volent honorar el treballador, escull per a son Pare, davant del món i de la llei a un senzill fuster; i com, anunciant l’amor a la pobresa, Ell mateix es fa pobre. I no creguis, cristià, que aquesta manera d’obrar que t’ensenya el Salvador hagi caigut ja en desús i que els seus deixebles l’hagin relegat a l’oblit, ja que la santa Església catòlica estima com als seus fills més dignes a aquells que, sent rics, per amor de Jesucrist es fan pobres i treballadors, i es consagren al servei del seu proïsme, de la qual cosa tots els dies pots veure exemples en els hospitals, hospicis, escoles i fins a les presons. Oh, com brilla la saviesa de Déu en la persona de Sant Josep!, així com el sol fa visibles moltes coses que sense aquesta llum resplendent no es veurien, així també la claredat de la llum de Jesucrist ens fa comprendre a la persona del fuster Josep que en l’home hi ha una dignitat molt superior a les riqueses i honors que el món adora i que s’han de desfer de seguida com una boira.
D’aquesta consideració, cristià, has de treure una d’aquestes dues ensenyances: si ets obrer o treballador, alegra’t veient al teu costat a Sant Josep carregat amb els instruments de l’ofici, suant amb la feina, i al mateix temps sublimat a una glòria immensa, i reflexiona que, si tu et portes dignament, participaràs també de la glòria i dignitat del fuster de Natzaret; i si ets ric i no necessites la feina, humilia’t davant d’aquell Sant Obrer que brilla amb una glòria que no tens ni posseiràs mai; i recorda que en l’ordre etern de les coses els que aquí són els primers allà seran els darrers, i els qui aquí són darrers allà seran primers, i estima i honra a l’obrer a qui tal vegada en el regne del Cel veuràs col·locat per damunt teu, més proper a Jesucrist i dignificat d’una manera sobirana.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh sant Fuster Josep, ensenyeu-me a mesurar el mèrit dels homes per les virtuts que posseeixen.

OBSEQUI
Per amor a Sant Josep guarda totes les atencions a qui són inferiors a tu.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »