Dia 30 Mes de Sant Josep

Dia 30

Patrocini de Sant Josep

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Encara que de les meditacions precedents hem pogut deduir el valiment de què gaudeix al cel el sant Patriarca, convé que ens fixem avui més detingudament en l’eficàcia del seu patrocini, així com l’Església, després de celebrar una festa especial en el seu honor i de tributar diversos cultes durant l’any, dedica un dia a celebrar aquest mateix patrocini. I aquesta pràctica de l’Església és ja suficient perquè coneguis el valor del patrocini de sant Josep, perquè, encara ella honra a tots els sants i celebra festes més solemnes en honor d’aquells que més es van distingir entre els amics de Déu, però, pel que fa al patrocini, no celebra sinó el de la Santíssima Verge i del Gloriós Patriarca ant Josep. D’aquesta distinció que fa amb els dos virginals esposos sobre tots els altres sants pots deduir que posseeixen una excel·lència i una autoritat superiors a tots ells, la qual cosa d’altra banda se’t farà evident si atens a la següent consideració. El centre del cel i de la terra és el mateix: el Fill de Déu. D’Ell surt, com un punt lluminós, la llum de la Glòria que transforma als benaurats en una mena de déus; Ell és l’aliment d’aquella inefable felicitat, i en aquell mar immens de l’eterna Saviesa viuen com negats els que en aquest món li foren més amics i més units amb la sagrada Persona de Jesús. Cert és que el Cel i la terra són molt diferents, però també ho és que entre ells hi ha una relació íntima, essent aquest món com una ombra de l’altre, de manera que tal com sigui en aquest món la relació de cada un amb Jesucrist, tal serà també en l’altra. El que està més a prop de Jesucrist en el món participa més de la seva virtut; som les sarments i ell és el cep, som les branques i ell és el tronc; i la branca i el sarment més estretament units al tronc, més de ple participen de la vida d’aquest, perquè reben la saba amb més abundància; i el que en aquest món més participa de la virtut de Jesús, en l’altre tindrà més part en el seu poder, perquè precisament Jesucrist és el braç del Pare; per Ell es fan i governen totes les coses. I, qui fora de la Mare de Déu pot estar més unit a la sagrada persona del Fill de Déu fet Home, que el seu pare legal, el gloriós Patriarca Sant Josep?
Si Jesucrist és braç de l’Omnipotent que fa i desfà totes les coses, qui podrà aturar el rigor de la seva justícia quan ho mereixem pels nostres pecats o inclinar a què obri a favor nostre la mà de la seva misericòrdia, millor que aquest gloriós Patriarca que li va fer créixer amb el pa que li guanyava amb la seva suor? Per això sens dubte el poble cristià en els nostres dies ple de tribulacions, errors, sectes, passions desenfrenades i odis enverinats, ha cercat refugi sota el mantell de sant Josep, i no hi ha mal ni tristesa la curació de la qual no esperi obtenir per mitjà del seu valuós patrocini; i el Pontífex, de piadosa memòria, Pius IX, en temps amarguíssims per ell i per tot el poble cristià, sentint les súpliques dels fidels de tot el món i el va proclamar Patró de l’Església universal: i Lleó XIII, en ordenar la invocació de Maria per mitjà del Santíssim Rosari, va manar que se li afegís la invocació del virginal Espós d’aquesta Mare de misericòrdia. Quin altre argument vols, oh cristià, per demostrar-te l’eficàcia del patrocini de sant Josep, quan l’Església, mestre de tots els homes, tan clarament te l’ensenya? Segueix, doncs, l’exemple dels sants que tan devots li van ser, imita a aquella gloriosa verge, Santa Teres de Jesús, que ens assegura que mai la desairà en les seves súpliques, i així com ella volia que es posés la imatge del sant Patriarca a la paret exterior dels convents que fundava, així també honra la teva casa tenint en ella la imatge de qui és tan poderós en el regne del Cel i tan amic d’afavorir als seus devots, i tingues per cert que t’ajudarà a suportar els treballs de la vida i a arribar a port feliç de l’eternitat.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh sant Patriarca, abans t’oblidaré de mi mateix que d’acudir a demanar-vos el vostre auxili en totes les tribulacions de la vida.

OBSEQUI
Procura tenir a casa teva una imatge o estàtua de sant Josep i, si ja ho tens, obsequia-la amb fervorós culte.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »