Dia 3 Mes de Sant Josep

Dia 3

3 de Març

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ.
La vida de Sant Josep és la típica de la vida humana.

La vida humana podem considerar que es divideix en dues parts, temporal i eterna, La destinació de l’home és la vida eterna; i pots contemplar la bondat divina, considerant com la vida que mai s’ha d’acabar, que és la vida perdurable, Déu l’ha fet feliç i benaventurada, d’un repòs inefable i impertorbable; i la vida penosa, mortificada i plena d’amargor l’ha feta temporal, passatgera i quasi momentània. Però fina la vida present, que és un temps de prova, el nostre bon Déu l’ha suavitzat, i tenint en compte la feblesa humana, sovint dóna a l’home viador consols i goigs que li fan més passadores les penalitats de la vida. Un exemple d’aquesta manera de procedir de la Providència divina respecte de la vida de l’home i sobre la terra, el pots contemplar en el gloriós Patriarca Sant Josep, la vida del qual, com contemplen freqüentment els seus devots, va venir a ser com un teixit de dolors i goigs. Així també, oh cristià, has de considerar que serà la teva vida: ni tot calamitats i sofriments, ni tot goig i plaers.
La Providència en el govern de les ànimes atén l’interès suprem de la seva salvació eterna, i així com l’argenter poleix els diamants perquè donin més brillantor, així també el Creador procura sobretot que el nostre cor resplendeixi en virtuts. Tant el fred com la calor són convenients a les plantes. El benestar continuat corromp a l’home; el sofriment sense interrupció el rendiria i destruiria, i per això la sapientíssima Providència de Déu, en el govern de la nostra vida, va alternant els dolors i goigs per major bé de les nostres ànimes.
Pensa que en aquest món ni el bé ni el mal són eterns, i pel mateix podem afirmar que aquí, fora de la virtut i de pecat, no hi ha bé ni mal; sinó que l’home és el qui fa bones o males les coses, segons és la manera amb què les pren. D’aquí que pel que a un és motiu de santificació, per a altra ho és de condemnació: la riquesa i la pobresa, per exemple, a uns els porten i a altres a la perdició. Feliç el ric si és moderat i caritatiu; feliç el pobre, si es resigna a la voluntat de Déu; però ai del ric si es deixa dominar per l’orgull; i ai del pobre si s’omple d’enveja i desesperació!
Mira com Sant Josep sap guardar perfecte equilibri, sense inclinar-se a una ni a altra banda en les diverses contingències de la vida. En això principalment ens el proposa l’Església per model. Les tribulacions que exerciten la seva paciència li serveixen per a practicar la virtut de conformitat amb la voluntat divina; els goigs que alegren el seu esperit i eixamplen el seu cor, li donen ocasió de practicar la virtut de l’agraïment envers el seu Pare Celestial; i d’aquesta manera sempre va guanyant nous mèrits per la seva eterna glorificació.
Imita, oh cristià, al teu celestial Protector; aprofita’t tant de l’adversa com de la pròspera fortuna; pensa que qui et governa és infinitament savi i bondadós, que no et posarà més càrrega que la que pogueres suportar; i si alguna vegada et sents aclaparat pel pes de la tribulació, acudeix a Sant Josep, que sostindrà el teu valor i consolarà el teu esperit.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Sant Josep, assoliu-me la gràcia de la moderació tant en les prosperitats com en els contratemps de la vida.

OBSEQUI
Resa 7 Glòria Patri en acció de gràcies a la Santíssima Trinitat per l’admirable virtut que resplendeix en Sant Josep.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »