Dia 29 La Puresa de Sant Josep

Dia 29

La Puresa de Sant Josep

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

La puresa és la més bella de les virtuts humanes, és com l’aroma de la santedat; la persona que no en té és repulsiva, encara que l’adornin altres qualitats excel·lents. Per això, la gent honrada fuig de l’escandalós, el pare de família evita als seus fills la companyia dels deshonestos, i no hi ha persona sensata que, no aparti els ulls de tot espectacle impur com si fos una brutícia. I això no obstant, la impuresa és la gran tara, és com la macadura del nostre llinatge, que el porta a la corrupció i a la mort. Per això el Fill de Déu, en venir al món vestint-se de la nostra naturalesa i fent-se home, va voler donar-nos lliçons pràctiques de quant avorreix aquesta misèria humana; Ell, qui per amor a l’home es va subjectar a totes les nostres debilitats, menys al pecat. La virginitat resplendeix en nostre Senyor Jesucrist i en tots aquells que podem contemplar al costat de la seva sagrada persona. Neix d’una Verge, la Immaculada Maria, tria per pare legal al castíssim Patriarca sant Josep, el seu deixeble privilegiat és el puríssim apòstol Sant Joan, i en el decurs dels segles ànimes pures han estat les que Jesucrist ha distingit particularment i a qui ha confiat els secrets del seu amor. Considera, doncs, cristià, quan va haver de resplendir la virtut de la puresa en el gloriós Patriarca Sant Josep, i per diverses raons et convenceràs que va arribar a un grau summe i perfectíssim. La Teologia ensenya que Maria, sense deixar de ser simplement creatura, fou infinitament pura, fins al punt de què en aquella dona admirable, destinada des de tota l’eternitat a encarnar el Fill de Déu, és impossible que el mateix Déu i descobreixi ni ombra de pecat ni indici de corrupció. El matrimoni de Josep i Maria és un matrimoni exemplar, o sigui perfectíssim, ja que era natural que la Saviesa eterna no volgués néixer d’un matrimoni deforme; hem de veure, per tant, en aquests santíssims esposos les condicions i circumstàncies pròpies de l’autèntic matrimoni. Una de les circumstàncies més pròpies d’un matrimoni, segons l’experiència de cada segle, és que les condicions dels dos esposos siguin semblants, i millor encara si són iguals. La mateixa Sagrada Escriptura ens refereix que quan Déu va voler donar esposa a Adam, va dir: «fem-una companya semblant a ell», i va crear a la nostra mare Eva. Per tant, sent Maria la més pura de les criatures, lògicament hem de concloure, que l’home que li va destinar la Providència per espòs ha de tenir la virtut de la puresa en grau eminent, més que els altres homes per sants que hagin estat. El creient cristià, al costat de la Verge Maria i com a protector de Jesucrist no hi pot veure més que un home, la puresa del qual supera els àngels de les més sublims jerarquies; i pel mateix, sempre el saludem amb el títol de virginal espòs de Maria. En els seus gloriosos Desposoris, els Sants hi han vist una consagració del vot de virginitat, que tots dos esposos havien fet, perquè, sent la nostra Senyora la criatura més pura i bella que ha sortit de les mans d’Altíssim, la Saviesa infinita no podia confiar sinó a qui tingués el santíssim propòsit de guardar perfecta castedat; així com l’estoig destinat a guardar una preciosa joia.
La virginitat de sant Josep, pel que fa al mèrit, és sens dubte superior a la dels àngels, perquè aquests benaurats esperits són purs per naturalesa, no experimenten la flaquesa de la carn i han experimentat les delícies inefables de l’amor de Déu; per tant, no els pot seduir l’amor de les criatures ni els corruptors delits dels sentits. Per això diem, que la puresa de sant Josep és superior a la dels àngels, perquè en el sant Patriarca aquesta virtut reuneix la resplendor de la victòria. Oh noble virtut de la puresa!, com ha de desitjar-te tot cor sincerament cristià! La Saviesa eterna encarnada en el Fill de Maria, va voler néixer al portal de Betlem tenint per companys i com introductors seus en el món als dos virginals esposos, i va voler morir a la creu, com ja ho va observar sant Jeroni, assistit per una verge, la seva Mare Santíssima, i per un deixeble verge, el predilecte apòstol sant Joan. Estima tu també i desitja, oh devot de sant Josep, el deliciós aroma del místic lliri de la castedat i puresa. El sant Patriarca t’ajudarà a obtenir-la, i amb el seu exemple i protecció aconseguiràs adquirir aquesta virtut, sense la qual és impossible la felicitat ni en aquest ni en l’altre món.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh virginal Patriarcal per la vostra puresa, assoliu-me la perpètua castedat d’ànima i cos.

OBSEQUI
En honor a Sant Josep, avui treballaràs per tenir molt recollits els teus sentits.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »