Dia 12 Mes de Sant Josep

Dia 12

12 de Març
La Presentació del Fill de Déu al Temple

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

La paraula que ve de Déu sempre il·lumina l’home, i Sant Josep va experimentar aquesta veritat en escoltar la profecia de Simeó, que en poques paraules significà com la missió de Jesucrist, exemplar de la de tots els altres homes. Era una missió gloriosa, però que s’havia de dur a terme amb grans treballs.
Contempla, cristià, a Maria i a Josep portant al temple de Jerusalem el diví Nen per presentar-lo i oferir-lo allà al Senyor. L’ofrena que en tal circumstància i amb motiu d’aquesta cerimònia havia de fer-era diferent, segons eren pobres o rics els que anaven a complir amb aquell deure de Religió. Maria i Josep, que havien de guanyar-se el suport amb el treball de les seves mans, van lliurar l’ofrena pròpia dels pobres, és a dir, un parell de tórtores o colomins. El present, materialment considerat, era petit, però eren molt grans els afectes de cor amb què l’acompanyaven Josep i Maria, ja que no només donaven a l’Etern, amb gran devoció i amor, el parell de colomins, símbol d’innocència i de virtut, sinó que al mateix temps li oferien el mansíssim i puríssim Anyell que esborra els pecats del món: Jesucrist Senyor nostre, que per a Josep i Maria era com privar-se de la mateixa vida, com desfer-se del mateix cor per entregar-lo a Déu. Que grat va haver de ser a l’Altíssim aquest sacrifici de Maria i de Josep! Els pares terrenys no en saben de com ser generosos amb Déu quan es tracta dels mateixos fills; els volen per a si; més Josep i Maria donen un altre exemple en aquest acte de presentar, oferir i, diguem-ho així, sacrificar en homenatge a Déu el seu dolcíssim Fill Jesús.
Tot el que ens ve de Déu, a Déu ho hem de tornar, fins al que més estimem, fins a la mateixa vida. Estant en el temple Josep i Maria, es van realitzar gran s prodigis, i l’esperit profètic d’Israel es va despertar per proclamar la missió divina de l’Infant de Natzaret que feia la seva presentació. Simeó, home envellit en les pràctiques de la Religió i en l’exercici de les virtuts, ple de les antigues esperances de restauració i redempció, va conèixer per instint sobrenatural la presència, al Temple, del Salvador del món sota els delicats membres de l’Infant de Natzaret, i llavors va entonar aquell himne que cada tarda ressona en les Esglésies cristianes, manifestant les seves ànsies de morir aviat, perquè ja havia satisfet el seu desig de veure i abraçar el Redemptor del món. Tornant-se després a Maria i a Josep els va manifestar que el Nen seria el blanc de tota mena de contradiccions i que havia vingut al món per ser la salvació d’uns i la ruïna d’altres. Així va ser i així serà sempre Jesucrist; tots els que se salven o es condemnen, se salven o es condemnen per Jesucrist; perquè sent Ell l’única porta de salvació, perdre’s o salvar-se prové de seguir-lo a Ell o no seguir-lo.
Considera ara l’estat d’esperit de Josep enmig d’aquestes admirables revelacions. En elles comprèn amb nova claredat la missió de Jesucrist, veu evidentment la batalla perpètua entre el bé i el mal, que començaria en l’adorable persona del Redemptor i duraria tant com el món; veu la glòria de l’eternitat, la bellesa del regne que Jesucrist venia a establir; però al mateix temps descobreix els abismes de dolor de la Passió del Senyor i les tribulacions dels seus seguidors; més l’esperit del Sant Patriarca es manté en perfecte equilibri, descansant en la confiança que la Providència és sapientíssima i governa totes les coses en nombre, pes i mesura. Tingues tu la mateixa confiança i faràs feliçment el viatge a l’eternitat.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Aconseguiu-me, Sant Josep, la gràcia de saber-me presentar i oferir totalment al servei de Déu.

OBSEQUI
Unint-te a l’infant Jesús, consagra’t i ofereix-te al diví servei, dient humilment postrat en terra: Senyor, en les vostres mans em lliuro.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »