La parròquia de Sant Cebrià, és una comunitat que viu i celebra la fe, anuncia l’Evangeli, promou la caritat i s’edifica en comunió.
Necessita la col·laboració corresponsable de tots els cristians per a portar a terme les activitats i mantenir els seus edificis i temples.