Entradas

Carta dels Bisbes a les portes de la Setmana Santa

Carta pastoral del Sr. Bisbe davant l’actual pandèmia

Gener 2019, Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la nostra parròquia