Carta dels Bisbes a les portes de la Setmana Santa

Terrassa, a 2 d’abril de 2020

A les portes de la Setmana Santa

Benvolguts germans,

El camí quaresmal s’acosta al seu final. Aquesta Quaresma de l’any 2020 serà
recordada per la crisi del coronavirus, que ha remogut la nostra existència, afectant
també a les pràctiques quaresmals i les celebracions litúrgiques. El confinament ha
comportat tot un conjunt de limitacions que han esdevingut prou mortificants per a
tothom. Les hem anat oferint com penitències no buscades ni previstes, i que són
particularment agradables al Senyor. Ara ens atansem ja a la Setmana Santa i ens
disposem a celebrar el Misteri de la Mort i Resurrecció del Senyor, el centre de la
nostra fe i de la vida de l’Església.

Cada any insistim en la importància de viure les celebracions litúrgiques amb
intensitat, estant molt atents a la novetat que comporten, perquè el Senyor fa noves
totes les coses. Aquest any es fa encara més necessari que ens apliquem amb la
màxima disposició interior. La situació que travessem, tan difícil i dolorosa, ens ha
d’ajudar a tornar la mirada al Senyor per implorar el seu amor i la seva misericòrdia, la
seva gràcia i el seu perdó. En ell trobem la Veritat de la nostra existència, i
experimentem la vida nova que ens ha arribat amb el seu lliurament fins a l’extrem.

En aquests dies s’han multiplicat els gestos de solidaritat tant de les persones
com de les institucions. La caritat continua viva i operant, el suport a les persones més
vulnerables ha augmentat als hospitals i centres sanitaris, en les residències, en les
famílies, en els serveis, en la protecció i la seguretat, en el voluntariat, entre els veïns.
També s’ha revifat l’espiritualitat. A les xarxes socials es multipliquen les imatges i
textos de celebracions i pregàries.

La Setmana Santa no queda suprimida, la Setmana Santa es celebra.
Certament aquest any serà d’una manera diferent. El poble fidel no podrà participar
presencialment a les celebracions en els temples, que s’han de seguir telemàticament.
Es celebrarà espiritualment des de les llars, en família, amb la màxima devoció i fruit
espiritual. Aprofitem, doncs, aquests dies sants per dedicar més temps a la pregària
personal, per compartir les reflexions, per explicar als més petits el sentit d’aquests
dies, per pregar en família d’una manera més calmada i tranquil·la. Gràcies a les
noves tecnologies podrem seguir les celebracions de l’Església Catedral o dels altres
temples de la diòcesi.

El Diumenge de Rams potser trobarem a faltar aquella multitud que s’aplegava
davant les nostres esglésies, amb el seu enrenou. Aquest any serà d’una manera més
silenciosa. Però aquest any també aclamarem al Senyor, encara que sigui d’una altra
manera. Com ens recorda sant Andreu de Creta a l’Ofici de Lectura d’aquest dia,
també nosaltres estenem els nostres mantells i les nostres vides perquè el Senyor
transiti per elles. La lectura de la passió del Senyor ens ajudarà a seguir més de prop
els passos de Jesús, talment com si ens trobéssim presents, segons ens ensenya sant
Ignasi de Loiola.

Amb el Diumenge de Rams començarem la celebració d’aquesta Setmana
Santa, que serà tan diferent i especial. Recordarem l’entrada triomfal de Jesús a
Jerusalem, i l’acollida entusiasta que va tenir per part dels més petits i de la gent
senzilla. També nosaltres reconeixerem el Senyor com a Messies Salvador, i
l’aclamarem des del fons del nostre cor amb sentiments d’entusiasme i alegria. Jesús
fa la seva entrada solemne com a Messies per complir la missió que el Pare li ha
encomanat, una missió que el portarà a la glòria de la resurrecció, passant per la mort
en creu.

El Dimarts Sant celebrarem a la Catedral la Missa del Crisma. En ella
commemorem la institució del sacerdoci i el Bisbe beneeix els olis dels catecúmens i
malalts i consagra el crisma, que s’utilitzaran en el baptisme, en la confirmació, en
l’ordenació sacerdotal i en la unció dels malalts. En aquesta ocasió podrem viure-la en
comunitat familiar i diocesana a través de les xarxes socials. Serà un moment propici
per pregar per totes les persones que col·laboren en la preparació d’aquests
sagraments: els que realitzen la catequesi prebaptismal, els catequistes de
catecúmens i adolescents, els formadors i seminaristes, els membres de la pastoral de
la salut, els sanitaris i voluntaris.

Un moment significatiu en aquesta celebració és la renovació de les promeses
sacerdotals de tots els preveres de la diòcesi que concelebren amb el seu bisbe. En
aquesta ocasió no serà possible fer-ho en la Missa del Crisma, i es farà, en principi, el
dia 4 de juny, en la celebració de la festa de Jesucrist Gran Sacerdot. Volem
transmetre una paraula d’alè i esperança als sacerdots de la diòcesi. Ni la diòcesi està
tancada, ni estan tancades les parròquies, ni els altres àmbits pastorals. L’estat
d’alarma comporta unes grans restriccions, però els sacerdots segueixen lliurant la
seva vida a Déu i als germans, tot mostrant una gran creativitat per sostenir les
comunitats amb tots els mitjans possibles, mantenint el ministeri de la paraula, la
celebració de la fe i l’acció caritativa i social. Gràcies per la vostra entrega generosa i
per oferir al Senyor el sacrifici d’estar confinats, que serà, sens dubte, molt fructífer.

El Dijous Sant commemorem la institució del sagrament de l’Eucaristia i del
sacerdoci ministerial, recordem el gest que fa Jesús de rentar els peus als apòstols, i
escoltem el seu manament d’estimar tothom fins a l’extrem. La litúrgia del Sopar
Pasqual és la prefiguració del sacrifici de Crist que s’ofereix per la salvació de tots.
Meditar els esdeveniments del Dijous Sant és introduir-se en l’amor de Crist.
Demanem el Senyor la gràcia de créixer en la comprensió del seu immens amor. Quan
arribi el desànim, la temptació, el dubte, fem memòria de l’amor de Crist.

El papa Francesc ha volgut subratllar cada any el gest del lavatori dels peus
fent-se present en llocs de vulnerabilitat i dolor. Aquest dia tindrem presents a moltes
persones que estan servint els altres, rentant els peus i eixugant les llàgrimes de tants
germans infectats pel virus, o malalts en els hospitals i llocs d’atenció, o que es troben
en quarantena. Us convidem a pregar especialment per totes les persones que estan
treballant perquè els altres puguem gaudir de la màxima protecció i seguretat
possibles, posant en risc les seves vides.

El recorregut espiritual d’aquests dies ens porta al Divendres Sant al costat de
la creu de Jesús. Una creu que adorem meditant la Passió del Senyor. Jesús accepta
la voluntat del Pare i s’entrega per la salvació de tots. Aquest dia contemplem i agraïm
que Déu mateix ha assumit el dolor humà en el seu Fill, fent-lo instrument de salvació.
Adorarem la creu, perquè és la nostra única esperança i perquè sabem que la creu de
Crist i la creu de tots els homes no és l’última paraula de Déu sobre el món. La darrera
paraula és la Resurrecció. El Divendres Sant és un dia per contemplar la passió i la
mort de Crist per la salvació de cada un de nosaltres, i per expressar sentiments i
paraules d’agraïment.

Aquest dia ens unirem a Crist, el Senyor, que mor per donar vida a la
humanitat. Ens unirem també a totes les persones que, en aquests dies, pateixen
durament el flagell de l’epidèmia, i demanarem el Senyor que les conforti en la seva
tribulació. També encomanem tots els cireneus que ara mateix fan més suportable la
creu dels seus germans. Serà un dia pel silenci i pel recolliment, per a la pregària, el
dejuni i l’abstinència. Us convidem també a meditar en família les últimes paraules de
Crist a la creu, conegudes com les set paraules. En aquest dia acompanyarem el pas
del Senyor per les nostres vides i els nostres carrers simbòlicament, en el seu camí de
la creu, i des de les nostres llars adorarem la seva creu redemptora seguint el Via
Crucis.

I finalment ens retrobarem com a comunitat per celebrar la Pasqua, la festa de
l’alegria i l’esperança, la celebració més important del calendari litúrgic, que ha d’omplir
de veritable goig els nostres cors i les nostres llars. Perquè Déu ha vençut la mort, el
pecat, el dolor, el mal que afligeix la humanitat ahir, avui i sempre. Ens unirem a la
Vetlla Pasqual, la celebració en la qual proclamarem la Resurrecció del Senyor. Amb
les lectures de la Paraula de Déu resseguirem les grans fites de la història de la
salvació per renovar després, des de les nostres llars, des dels hospitals, des de les
residències, des de les diferents comunitats, les promeses del nostre baptisme i
culminar amb la celebració de la Litúrgia Eucarística.

I el Diumenge de Pasqua ens reunirem també per celebrar la Resurrecció de
el Senyor amb tota solemnitat i, com a bisbe diocesà, impartiré la benedicció
apostòlica. Serà una ocasió propícia per expressar encara més, si cap, la nostra fe en
Aquell que ja ha vençut la mort, i que ens crida a viure per sempre, posant l’esperança
en Déu. Nosaltres som els testimonis de Crist Ressuscitat i en la situació actual, enmig
de les dificultats presents, som cridats a ser testimonis i portadors d’esperança a la
família, als amics, a la feina, en els nostres ambients.

Maria, l’estel del matí, ens ajudarà a viure aquests dies. Ella va passar per la
foscor del Divendres i del Dissabte Sant amb la certesa de la fe, i així va arribar al dia
de Pasqua. No hi ha paraules per descriure l’alegria de la trobada del Fill amb la Mare;
una trobada plena d’amor i d’un goig inefable. L’alegria de la Resurrecció va commoure
el seu cor i la va unir d’una manera nova als deixebles, destinats a convertir-se en la
família de Jesús i en els seus testimonis davant del món, per portar l’Evangeli a tots
els pobles. Per això, Maria roman sempre enmig dels deixebles de Jesús, com a Mare
de l’esperança i de la salut. Ella és l’estrella que ens guia en aquesta difícil singladura.

Realment el Senyor ha ressuscitat. I amb ell ha ressuscitat també la nostra
esperança. Us desitgem a tots una santa i joiosa Pasqua!

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Salvador Cristau Coll
Bisbe Auxiliar de Terrassa

A les portes de la Setmana Santa

A las puertas de la Semana Santa

Traductor »