Dia 4 Mes de Sant Josep

Dia 4

4 de Març

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ
Sant Josep, model del treballador

Tota la santedat consisteix a fer la voluntat de Déu. La voluntat de Déu és la llei de l’home, i aquest és tant més perfecte com més es conforma amb aquella amorosa voluntat divina. Els graus de la santedat no es compten per les oracions que es resen, ni per les penitències que es practiquen, ni per les almoines que es reparteixen; es compten per la perfecció amb què es compleix la voluntat de Déu i s’executen els designis de la seva Providència. L’home no és providència de si mateix; fins a l’incrèdul, l’home donat a la impietat, ha d’admetre que les coses no segueixen el curs que els assenyala l’home, sinó que hi ha un ésser invisible que les governa i encamina a un fi desconegut. Doncs bé, aquell que millor correspon a aquestes disposicions de la Providència és el més sant. Reconeix, oh treballador, la teva dignitat, i considera com en l’ordre etern de les coses, en el regne de la Veritat, sense sortir del teu estat, pots avantatjar-te al Doctor que ha il·luminat a l’Església amb els fulgors de la seva doctrina, que el Pontífex que ha regit sàviament les ànimes dels homes, que el ric que ha fundat hospitals i escoles i ha repartit milions entre els pobres. Compleix la voluntat de Déu i seràs sant. Per comptar els graus d’aquesta santedat, compta els graus de la teva conformitat amb la voluntat divina. Qui es rebel·la contra ella no pot salvar-se; el primer grau, doncs, de la santedat consisteix a acatar i resignar-se a la voluntat de Déu; el segon, en complir-la fidelment fins en les coses de menor munta; el tercer, en complir-la amb amor i goig. Malauradament, havent-se debilitat la fe, pocs són avui dia els que compleixen la voluntat de Déu, els que es resignen amb amor i goig a les disposicions de la Providència. No obstant això, no falten encara homes que porten la càrrega de la vida amb dignitat i segueixen els aspres senders d’aquest món amb suavitat espiritual, perquè els il·lumina la fe, els encoratja l’esperança i els inflama la caritat, perquè són ciutadans del regne de la Veritat i no jutgen la felicitat pel plaer dels sentits, sinó per la dignitat de l’home i per la pau de la seva consciència. Però si vols, oh cristià, trobar un exemple digne d’imitació, si vols veure a l’home aclaparat pel treball i al mateix temps “d’esperit lliure, dolç i tranquil”, penetra amb la consideració al taller del fuster de Natzaret, que és l’admiració dels àngels, la glòria de Déu i l’honor dels fills d’Adam. Allà no observaràs la pertorbació, la inquietud, ni les recances de què treballa per força, perquè el sant Fuster accepta el lloc humil en què l’ha col·locat la Providència i treballa, no per força, com l’esclau, sinó amb gust i amor, com qui sap que amb el treball l’home es perfecciona, es reprimeixen les males inclinacions, s’adquireixen mèrits i l’home es fa digne de l’eterna benaurança.
El descans és la delícia més gran de l’home; però no pot descansar qui no es fatiga. La tristesa sol ser el patrimoni de què avorreix el treball; no vulguis mai, oh cristià, deixar-te dominar de tal misèria. Alça els ulls i contempla al sant fuster Josep i demana-li que intercedeixi per tu davant de Jesucrist, perquè sàpigues fer de la feina un mitjà de felicitat, de pau i salvació eterna.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Gloriós Patriarca, feu-me sempre, a exemple vostre, amic de l’acompliment dels meus deures.

OBSEQUI
Exercita avui amb gran cura la virtut de la diligència.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »