Dia 31 Mes de Sant Josep

Dia 31

Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima meva.

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

La fi de tota la vida cristiana, l’objecte de la pietat i de la perfecció espiritual es pot reduir a una sola cosa: a què l’ànima de l’home s’uneixi amb el seu Déu i Senyor. Qui té a Déu, posseeix tots els béns; qui estigui separat de Déu, encara que tingui tot el que els homes anomenen béns, serà infeliç i desgraciat. Per tant, el terme i la corona d’aquest mes ha de ser per a tu, devot de sant Josep, una unió més íntima amb Déu nostre Senyor, el lliurament de tu mateix, l’ofrena del teu cor a Aquell qui et va crear i redimí. Potser a algú li sembli massa dur i inhumà que aquest desfer-se del cor, puix que tenim nosaltres afectes nobles i rectes que bé podem conservar sense que això sigui contrari a l’amor de Déu; a la qual cosa respondré que és cert que la perfecció cristiana no consisteix a arrencar aquests bons afectes, però sí en elevar-los i ennoblir. Tu, fill d’Adam, t’has de convertir en fill de Crist, i els afectes naturals els has de fer sobrenaturals, i tu mateix t’has de fer, en virtut de la fe i de la gràcia, individu d’aquella sagrada Família de la qual era el cap nostre amable protector, el gloriós Patriarca Sant Josep. La santa mare Església en aquests temps de perdició per tantes ànimes, procura estendre la confraria de la Sagrada Família, i és perquè, amb l’olor que exhala la santa casa de Josep, vol atreure a tots els cristians a què visquin espiritualment sota la direcció i defensa de la florida vara del gran Patriarca. En efecte, només buscant refugi en aquella humil caseta d’on va sortir el remei del món, només fent entrega del teu cor a Jesús, Maria i Josep, trobaràs la tranquil·litat de consciència, la pau de la vida i la seguretat de la glòria. Una santa companyia santifica; viure enmig de bons exemples, participar de converses edificants, percebre l’aroma de les virtuts d’aquells amb qui es viu, són mitjans eficacíssims perquè la nostra consciència es conservi pura i la nostra voluntat no es torni al mal, al qual per desgràcia som tan inclinats a conseqüència del pecat d’Adam. Doncs bé, ¿on vols percebre millor l’aroma de la santedat que a la casa de Natzaret, presidida pel nostre humil Patriarca? Posat, cristià, en tan sagrada companyia, i entre sants tu també seràs sant, i aleshores aconseguiràs la pau de la vida. Els homes, ja des de l’antiguitat s’han afanyat a cercar-la; i no la troben anant darrere de la saviesa mundana, però donen infal·liblement amb ella des del moment en què, fent-se humils de debò, s’uneixen a la Sagrada Família, viuen segons les lleis que governaven la caseta de Natzaret i conformen els seus sentiments amb els de Jesús, Maria i Josep. Oh quina pau tan divina la de la santa casa de Natzaret! Oh amor incomparable el que unia als sants personatges d’aquella família que és com ombra i figura de la Santíssima Trinitat a la terra! Qui per la fe i la virtut participi d’aquest amor, té assegurada la pau fins a mitjà de les tribulacions d’aquest exili i després la corona de la glòria. No t’apartis mai, oh cristià, de Jesús, Maria i Josep; fes el camí de la vida en tan agradable i santa companyia. Ells sols valen més que tot el món enganyador i corruptor; espera d’ells tots els béns i no en temis cap mal; cerca en ells el consol i fortalesa; però tu sigues fidel, que la teva devoció no sigui només de boca, sinó principalment de cor; si vols ser estimat, estima, compleix amb exactitud els deures, ofereix a l’Altíssim el sacrifici de les teves pregàries, consagra-li la teva vida, entrega-li el teu cor; i considerant que en la caseta de Natzaret habitava la plenitud de la Divinitat, devotament digues sovint en vida i repeteix en l’hora de la mort aquesta jaculatòria: Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima meva.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Admeteu-me, oh gloriós Patriarca, en la vostra casa, feu-me membre de la vostra sagrada Família.

OBSEQUI
Adquireix el compromís de viure des d’ara i per sempre la devoció a la Sagrada Família i compleix bé els deures de pietat que ella imposa.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »