Dia 28 Mes de Sant Josep

Dia 28

Sant Josep junta el treball amb l’oració

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Dos són, oh cristià, les ales amb què has de volar a cel: el treball i l’oració. Aquests dos exercicis són com la santificació de la carn i de l’esperit. La carn es mortifica amb la feina, que així deposa les seves insolències i rebel·lies, quedant ordenada i disposada a servir a l’esperit, que ha de regir-la i governar-la segons les lleis dictades per Déu a la naturalesa humana. La nostra ànima s’il·lumina amb la pregària i, posant-se en comunicació amb Déu nostre Senyor, adquireix singular fortalesa, la fortalesa de la gràcia, amb la qual li és més fàcil sostenir el domini que li correspon sobre el cos, sense que d’altra banda es deixi fascinar per les suggestions de la supèrbia, de la qual tan sovint és miserable joguina l’ànima de l’home que a vegades arriba a tenir per una espècie de semidéu. La Voluntat Divina manifestada a l’home, poques vegades és més terminant i clara que quan l’imposa el deure del treball i de l’oració. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front, digué Déu a Adam després del pecat; i en els temps de la llei de gràcia l’apòstol sant Pau va deixar escrita aquesta sentència: Qui no treballi, no mengi. En l’Antic Testament llegim aquesta frase relativa a l’oració: L’oració de l’humil traspassa els núvols, i el bon Jesús va ensenyar als seus deixebles que havien de pregar contínuament sense cansar-se mai. Pel mateix tots els sants s’han distingit en aquestes dues virtuts d’amor a la feina i a l’oració. Quina diferència entre els sants i la gent mundana!, aquesta passa la vida a les diversions i en la folgança i, en comptes de l’oració i del recolliment, en comptes d’aixecar el seu esperit a Déu, es complau en la vanitat i en la supèrbia. Però entre tots els sants i com a exemplar de santedat, contempla al gloriós Patriarca Sant Josep. Va treballar tota la seva vida, perquè mai va ser ric, i sempre va haver de guanyar-se el pa amb la suor del seu front; el mateix a Natzaret que a Egipte, durant la seva vida sencera va estar dedicat a la feina, exercitant el seu ofici en la pau del Senyor. Quan el poble volia cridar amb algun nom que no fos el propi, l’anomenaven el fuster; i així llegim en el sagrat Evangeli que quan explicaven qui era Jesús, deien: és el fill del fuster de Natzaret. I l’oració de sant Josep, qui és capaç de ponderar? Els mateixos sagrats Evangelistes refereixen que cada any pujava a Jerusalem a passar els dies de la Pasqua al temple, complint exactament els deures d’un verdader israelita; i aquelles instruccions que va rebre del Cel per mitjà dels àngels que van il·luminar el seu esperit sobre els grans misteris de l’Encarnació, proven clarament que al gloriós Patriarca li eren familiars i freqüents les elevacions de l’enteniment i de cor cap a Déu, que són pròpiament la substància de l’oració. Als que no l’han experimentat és difícil comprendre quan s’ajuden entre si dues coses tan diferents com són el treball i l’oració. L’oració és com el repòs de la feina, i la feina sembla que desperta i mou a l’esperit perquè després busqui amb més gust aquell somni místic de l’oració, en què l’home viador descansa i s’enforteix per a les tribulacions de la vida. Heus aquí per què la nostra mare l’Església recomana la devoció a sant Josep com a mitjà eficaç per restaurar la vida cristiana, i proposa per model dels Obrers a l’il·lustre Patriarca. Tots els homes ens hem de santificar. Pocs són els que han de servir a Déu amb l’exercici de virtuts heroiques; la major part ens hem de santificar amb les virtuts humils i comuns, amb una vida ordenada i recta, tal com la veiem en sant Josep, del qual no sabem que fes dejunis extraordinaris, ni penitències rigoroses, ni oracions prolongades; complia els seus deures, pagava a Déu el tribut del culte i adoració que mereix i demana, i després es dedicava a la feina per sustentar-se a ell i la seva família, i d’aquesta manera ha merescut ser proposat com a exemplar i patró del poble cristià. Segueix tu el seu exemple, camina per la via fàcil, amb la gràcia de Déu, del compliment dels deures ordinaris i comuns del teu estat, i trobaràs a terme de viatge el port d’eterna salvació.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Aconseguiu-me, oh Sant Patriarca, que a exemple vostre mai deixi la pregària i el treball, perquè pugui arribar a la santificació.

OBSEQUI

Resa tres Parenostres perquè revisqui l’esperit de pietat en la classe treballadora

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »