Dia 27 Mes de Sant Josep

Sant Josep de la muntanya (Barcelona)

Dia 27

Sant Josep, advocat per obtenir la pau i la concòrdia.

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

L’Església catòlica, o sigui la congregació dels fidels cristians, és la casa de Déu. Sent el nostre Senyor esperit, habita en els cors dels homes millor que en els temples materials. Figura’t, cristià, el gran temple de Déu en el món com una imatge de la casa de la glòria; no està fabricat de pedres, ja que les pedres de la casa de Déu a la terra són els cors dels homes; la bellesa de la seva arquitectura consisteix en la unió i en l’ordre, i per consegüent la pau entre els homes de bona voluntat és la bellesa més gran de la cristiandat i la gran obra de Jesucrist al món. Aquest ordre, però, i aquesta pau entre els homes són difícils de conservar, ja que els homes ni poden viure els uns sense la companyia dels altres, ni saben estar junts sense renyir i maltractar, encara que la discòrdia és la ignomínia més gran d’una casa. Les condicions perquè regnin en la família la pau i la concòrdia són dos: que hi hagi un cap prudent i discret, i que els altres l’obeeixin. Sant Josep, proclamat Patró de l’Església Universal, ve a ser una mena de cap de família de la cristiandat, en l’ordre d’intercessió. Quan el Romà Pontífex Pius IX, de santa memòria, el va proclamar a tal, no va introduir amb això cap novetat, ja que l’il·lustre Patriarca s’havia assajat governant no només la humanitat, sinó que en aquella humil caseta de Natzaret, plena de misteris i grandeses, governava i protegia a la humanitat
i a la Divinitat en la persona adorable de nostre Senyor Jesucrist. Quina pau i unió regnaven en aquella casa! Els escriptors piadosos comparen les tres persones que l’habitaven, Jesús, Maria i Josep, a la Trinitat divina, en la qual les tres Persones són una mateixa cosa; i per això la venerada figura del nostre sant Patriarca sempre ha exhalat i ara també exhala, com tots els seus devots ho perceben, l’olor suavíssima de la pau, de la unió i de la concòrdia. La primera qualitat d’una autoritat és el do de saber reconciliar els ànims en temps de discòrdia; i la Sagrada Litúrgia pondera com un gran mèrit del Pontífex el que posseeixi aquest noble do de reconciliar als homes entre si. ¿Faltaria, doncs, aquesta qualitat a sant Josep, cap de la família de Crist, que és la mateixa família dels cristians? No sabrà reconciliar els ànims? És indubtable que sí; i de la veritable propagació del seu culte, de la imitació sincera de les seves virtuts per part dels fidels, podem fundadament esperar la reconciliació dels homes, avui desunits i enemistats els uns amb els altres, la pau en les famílies, la concòrdia entre els ciutadans i la glòria de l’Església, avui desmerescuda davant els incrèduls per la desunió dels seus fills. L’experiència demostra la suavitat del culte i devoció a sant Josep, tots els seus devots l’experimenten, i no podem esperar que aquesta devoció difosa per l’Església calmi l’ardor de les passions al cor dels cristians?
Prega, doncs, fervorosament al sant Patriarca perquè es renovin aquells temps en què els seguidors de Jesucrist no tenien més que un cor i una ànima.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Assoliu-me, Oh sant Patriarca, la gràcia de què tots els cristians siguem com una família, obedient a un cap visible que és el Papa.

OBSEQUI
Resa un Credo al Sagrat Cor de Jesús perquè restableixi al cor dels homes el vincle de la caritat.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »