Dia 22 Mes de Sant Josep

Dia 22

La mort de Sant Josep

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ
Diu un adagi que com és la vida, tal és la mort; i efectivament fora d’alguns casos extraordinaris, les causes no és donat a l’home escodrinyar, sempre, i és molt natural que així succeeixi, la mort d’una persona correspon a la seva vida. La mort és un terme i cada un arriba a aquell terme propi del camí que ha emprès; o bé, com diu la Sagrada l’Escriptura, l’arbre, al ser tallat, cau de la banda cap al qual es decanta, ja sigui a la part del nord ja a la del migdia. El qui segueix el camí de Déu, entrarà per la porta de Déu; qui segueix el camí del dimoni, s’enfonsarà en l’abisme. Aquesta veritat de sentit comú la veiem contínuament confirmada per l’experiència, i els casos contraris al fet que després d’una vida perversa ve una mort santa, com succeir al bon Lladre, serveixen més per demostrar la misericòrdia de Déu, que per alimentar una vana confiança que portaria a la perdició. La mort, doncs, és tal com ha sigut la vida, i d’aquí podràs contemplar la mort preciosíssima de Sant Josep, objecte de les lloances de l’Església, dels seus devots i fins dels artistes que moltes vegades l’han reproduït en quadres admirables. L’Evangeli no diu res de la mort de Sant Josep, i és perquè no necessitàvem les seves explicacions, ja que n’hi ha prou tenir enteniment per comprendre quina havia de ser la fi del fidelíssim Patriarca Sant Josep, el virginal Espós de Maria, l’amorosíssim Pare adoptiu de Jesucrist. Contempla’l, cristià, com surt del món ple de mèrits, adornat de tot gènere de virtuts i estimat de Déu amb amor filial. Ha complert la seva missió sobre la terra, ha aprofitat el temps de la vida, i ara es troba, segons una comparació de la Sagrada Escriptura, com el pagès que en l’època de la sega torna alegre a casa portant a l’espatlla les garbes de blat. Oh!, quan admirablement va complir la seva missió Sant Josep! Si el fill és corona del pare, quina serà la corona d’aquest just que surt del món deixant a un Fill que ha de ser el Salvador universal? Com havia de témer Sant Josep el judici de Déu, sabent que el seu jutge era el mateix a qui havia criat en els seus braços i havia alimentat amb la suor del seu rostre? Degué doncs, sortir d’aquesta vida amb una tranquil·litat com cap altre home hagi pogut tenir; i el pas a l’eternitat, de si tan temible i tenebrós és presentar als ulls de Sant Josep il·luminat pel Sol de justícia, Crist Jesús, que li feu el trànsit dolç i consolador. Però, fins considerant les angúnies que precedeixen a la mort, els dolors i sofriments del cos que, a semblança d’un edifici que està a punt d’enfonsar-se nota sensiblement nota que se li acosta la ruïna i ha de patir els efectes de la corrupció de la carn, en compliment de la sentència donada contra els nostres primers pares i la seva descendència en càstig del pecat. Mira’l assistit per Maria i per Jesús. Maria és la infermera, la que el cuida i assisteix, la qual prepara i li dóna les medicines; Jesús és el seu consolador. El gran Sacerdot de la humanitat, el que havia d’instituir un sacerdoci que entre les seves més augustes funcions compte la d’assistir espiritualment als malalts i ajudar a ben morir amb els consols de la divina paraula als homes que busquen a Déu, com no havia de complir Ell mateix aquest ofici de caritat al capçal del llit del seu pare nutrici Sant Josep, començant ja a il·luminar la seva ànima amb les resplendors de la glòria que li tenia destinada? I si la paraula de Déu és un bàlsam que immortalitza l’home, fins quan el proporciona un miserable pecador, encara que sia investit de sacerdoci, pensa, que seria aquesta paraula per consolar a Sant Josep moribund sortint directament de la boca d’Aquell que és esperit, vida i resurrecció de l’home?

Oh, Déu meu i Senyor meu!, per la mort preciosíssima de Sant Josep humilment us demano una bona fi, i vós, gloriós Patriarca, assistiu-me en aquella hora i intercediu per mi. Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Ajudeu-me, oh gloriós Patriarca, a imitar les vostres virtuts, pera que després, tingui una mort semblant a la vostra.

OBSEQUI
Resa un Pare nostre a Sant Josep, advocat de la bona mort.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »