Dia 20 Mes de Sant Josep

Dia 20

20 de Març
Sant Josep durant la joventut de nostre Senyor Jesucrist

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Sant Josep durant la joventut del nostre Senyor Jesucrist
El sagrat Evangelista, després de referir com Josep i Maria van trobar al bon Jesús al Temple de Jerusalem, diu senzillament que els tres sants personatges van tornar a Natzaret, i que Jesús era subjecte a Josep i a Maria, i anava creixent en edat, saviesa i gràcia davant de Déu i dels homes. Jesús és l’autoritat suprema, és qui governa tot el creat, el jutge de vius i morts, i no obstant això se sotmet a Sant Josep que feia amb ell les vegades de pare, per donar a tothom exemple de submissió i obediència. La desobediència és la perdició del món. Per ella es van perdre els àngels, per ella prevaricaran els nostres primers pares Adam i Eva, i podem dir que tot pecat no és sinó una desobediència. La vida sencera de Jesucrist en el món va ser una obediència contínua, vida que va ser consumada amb la mort soferta també per obediència, no sols a les disposicions del Pare celestial, sinó fins a la sentència injusta d’un jutge pervers. Però especialment és digna de ponderar la submissió que va tenir durant la seva joventut nostre Senyor Jesucrist a Sant Josep, perquè ella exalta i engrandeix l’autoritat i la dignitat del gloriós Patriarca. Un Déu fet home es posa a la seva disposició, està submís a les seves ordres i el serveix com a oficial en les tasques de l’ofici, i en la venerable botiga de Natzaret. Sant Josep és veritablement amo i mestre del mateix Fill de Déu. Nosaltres per desgràcia fugim de l’obediència, murmurem dels nostres superiors creient potser que tenim més mèrits que ells, i el bon Jesús, Fill de Déu, no es desdenya d’obeir; al revés, obeeix amb amor i humilitat al fuster de Natzaret, respectant-lo com a pare i servint-lo com a amo.
En aquells feliços anys que van passar treballant junts Jesús i Josep al pobre taller de fusteria, és clar que havia de resplendir i manifestar-se la Divinitat de Jesús, perquè com diu l’Evangelista, creixia en edat, saviesa i favor de Déu i dels homes; però, sant Josep, en els decrets de la providència, devia tenir les revelacions del misteri de Jesucrist amb una finalitat divers dels altres mortals. Els Apòstols tingueren les llums de la revelació, obtingueren els secrets de la Divinitat per a publicar-los per tot el món, per a posar-los en coneixement de totes les criatures humanes; Sant Josep, per a mantenir-los reservats, per a guardar-los fidelment com un tresorer el tresor. Guarda el Sant Patriarca el secret que li comunica l’àngel quan li diu que la seva Esposa havia concebut per obra i gràcia de l’Esperit Sant, i manté en una gran reserva les altres revelacions que rep de part de Déu, els càntics dels àngels al portal, l’adoració dels Mags, les profecies fetes en el Temple. I respecte de les llums que devia participar amb el tracte familiar i continu de Jesús, en comptes d’escampar-los pel món, les guarda en el seu cor, perquè lluny de desitjar la fama i l’honra que li proporcionarien davant dels homes les seves relacions paternals amb el Desitjat de les nacions, prefereix la vida oculta i contenta amb gaudir a soles de Déu, i el seu cor humil no es complau sinó en parlar familiarment amb Jesús.
Oh vida veritablement preciosa la del que fuig del mundanal soroll i busca la felicitat a la saviesa cristiana que es troba en l’humil exercici de les virtuts, en la pràctica de la pietat i en l’elevació de cor sobre totes les coses de la terra! Feu-me la gràcia, oh gloriós Patriarca, que a exemple i imitació vostra sàpiga seguir aquest camí que assegura la pau de la vida present i la felicitat eterna en l’altra.

Medita aquestes veritats i demana, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Aconseguiu-me sant Patriarca, que estimi la vida modesta i retirada, i que en ella trobi la pau de cor.

OBSEQUI
En honor de Sant Josep guarda avui particularment la discreció en les paraules

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »