Dia 19 Mes de Sant Josep

19 de Març

Festa de Sant Josep, solemnitat

Espòs de Maria i pare virginal de Jesús. Patró de l’Esglesia Universal, dels treballadors, d’infinitat de comunitats religioses i de la bona mort.

Dia 19

De com Josep i Maria trobaren a Jesús en el Temple

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

El misteri de Jesucrist en el Temple enmig dels doctors de la Llei, sent nen de dotze anys, és un dels més interessants de la vida del Salvador, perquè llavors començà a resplendir als ulls del món la Divinitat del Fill de Maria. Es va manifestar lliurat ja del tot al servei de Déu, preferint el Pare del cel a tots els afectes terrenys per molt nobles que fossin, ja que Déu és la fi i terme de l’home. Així ho veuràs, cristià, en aquesta devota contemplació. Josep i Maria busquen plens de recança al bon Jesús, i per fi el troben en el Temple, assegut enmig dels doctors, als quals oia i preguntava sobre les coses que pertoquen a Déu nostre Senyor. Considera, primerament, el lloc on el troben, que és el Temple, havent-lo perdut entre un gran concurs de gent; perquè entenguis que entre les multituds, amb el tracte i comunicació amb el món, l’home no solament acostuma a relaxar-se i distreure dels seus deures espirituals, sinó que també sovint hi perd a Déu. Així com, al revés, en la soledat del Temple, en la quietud i reflexió de la casa de Déu on les tenebres de les passions solen dissipar-se, l’home és Il·luminat amb la llum que baixa del Cel. Considera també el goig en què Josep i Maria abraçarien al diví Infant, el respecte amb què el mirarien a la casa de Déu, com estan en sa pròpia casa, admirat de tots els Doctors de la Llei a la vista de tanta saviesa en un noi tan jove. La grandesa del misteri imposà als sants esposos, i no arribaran a entendre la conducta del bon Nen Jesús. Per això la Verge Maria li va preguntar: _ «Fill, ¿per què t’has portat d’aquesta manera amb nosaltres? El teu par e i jo plens d’aflicció t’hem estat buscant.» – «I per què em buscàveu?, respondre el diví Nen; ¿No sabíeu que en les coses del meu Pare celestial convé que jo hi sigui?» L’Evangelista diu que Josep i Maria no van entendre en aquells dies el misteri d’aquestes paraules, en aparença una mica aspres per ser dirigides a tan bondadosa Mare; i així la celestial Senyora les va guardar en el seu cor, reflexionant sobre elles. Per a entendre la Paraula de Déu, cristià, es necessita un sentit particular; per això veuràs, que hi ha vegades que no l’entenen els savis, però sí els ignorants, perquè els afavoreix l’assistència de l’Esperit Sant; i per això la doctrina de Jesucrist no va ser entesa ni pels mateixos Apòstols que havien de predicar-la, fins que després del sacrifici el Calvari l’Esperit Sant baixar al cor dels homes per a il·luminar-los. Fins i tot ara molts són els que no entenen l’ensenyament que ens dóna el Nen Jesús quedant-se en el Temple i separant-se dels seus pares; i no obstant això aquesta doctrina és la que des de petits aprenem amb els manaments de la Llei de Déu de què hem d’estimar-lo sobre totes les coses; i d’aquesta doctrina està ple el sant Evangeli, que de moltes maneres ens diu que hem de tenir el cor després de tot, fins de les més nobles afeccions, perquè no ens impedeixin la unió amb Déu nostre Senyor.
Aprèn, doncs, ara, oh cristià, aquesta lliçó de l’Infant Jesús; fes que Déu sigui el rei del teu cor, i a exemple de Josep i Maria medita aquest principi fonamental de la fe: has de ser tot per a Déu i que totes les altres coses les has de deixar si t’impedeixen arribar a Aquell que és el teu principi i serà el teu fi per tota l’eternitat.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh gloriós Patriarca, aconseguiu-me la gràcia de comprendre i practicar el manament fonamental d’estimar a Déu amb tot el cor, amb tota la meva vida i amb totes les meves forces.

OBSEQUI
Faràs en aquest dia tres actes d’amor de Déu

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »