Dia 17 Mes de Sant Josep

Dia 17

17 de Març
Anada al Temple

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Tenint en compte l’Esperit de pietat de Sant Josep, ja pots figurar, cristià, com compliria el sant Patriarca els deures de religió que imposava l’antiga Llei. Per això el sagrat Evangelista ens fa notar que cada any pujava a Jerusalem per celebrar al Temple, que era com el cor de la Religió antiga, els dies solemnes de la festa de la Pasqua. Desgraciadament molts pares de família obliden el seu deure religiós, i el món va perdent la fe perquè els fills que ara es crien no veuen als seus pares aficionats a la pràctica de la Religió, abans al contrari noten que deixen de complir els seus deures envers Déu. Creuen aquests pares que fan bastant amb donar als seus fills el pa material, guanyant-un capital que els asseguri la vida del cos; mes de la vinya a espiritual, de la pràctica de la pietat, que ajuda a l’home a aconseguir la felicitat eterna, no es cuiden, sinó que a més escandalitzen als seus fills amb la seva vergonyosa negligència. En complir el Nen Jesús els dotze anys, Sant Josep se l’endú al Temple de Jerusalem per celebrar la festa de la Pasqua; és a dir, quan té l’edat de discreció, se l’associa al compliment dels deures religiosos. El primer mestre de Religió que ha de tenir el fill ha de ser del seu propi pare; llavors les creences són més fermes, la pietat més arrelada, i quan ve l’hora de les passions el jove es troba en millors condicions per resistir-les. És clar que nostre Senyor Jesucrist res d’això necessitava, perquè era sant per naturalesa, però la Providència divina que governava d’una manera particular totes les accions de la Sagrada Família, va voler que en poguessin prendre exemple totes les famílies cristianes en el compliment de tots els seus deures. Quants pares en el dia d’avui en comptes de portar als seus fills al temple i ensenyar-los pràcticament a l’exercici de la pietat cristiana, els porten a diversions perilloses i nocives, on lluny d’excitar en els seus tendres cors la por de Déu, la modèstia de la vida, l’esperit de mortificació, se’ls exciten les passions sensuals, la vanitat, i se’ls prepara no a Déu, sinó per al món, que després els perdrà i portarà a la desesperació! Si tu, cristià, ets pare de família, o has de tenir cura de l’educació dels joves, pren per exemplar i mestre al gloriós Patriarca Sant Josep, i als petits ensenya’ls, amb els teus exemples i doctrines, com la vida humana no consisteix a divertir-se i passar els dies alegrement, sinó en el treball, en el domini de les mateixes passions i en el culte i servei de Déu nostre Senyor, i així sortiran homes útils per a la societat i la família, i sabran salvar les seves ànimes. El pare discret i entenimentat posa tot el seu gust en tenir el fill en costat seu en les ocasions solemnes de la vida, en el compliment dels deures essencials. Considera, doncs, ara piadosament l’espiritual alegria de Sant
Josep quan anava al Temple de Jerusalem a celebrar la Pasqua portant al seu costat al jovenet Jesús ple d’innocència, de gràcia i saviesa, sent l’admiració de tots perquè, com diu Sant Jeroni, en el rostre de Jesús reverberava la mateixa flama de la Divinitat i es manifestava la santedat que estava revestit; i, si ets cap de família o tens sota la teva direcció a altres persones, pensa que no t’has d’acontentar complint tu només els deures de pietat, sinó que has de donar compte de les ànimes dels altres, i per consegüent amb les teves paraules i exemples has de procurar atreure’ls al servei de Déu, a l’assistència al temple i a l’exercici de les virtuts cristianes.

Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Oh gloriós Patriarca!, per la diligència amb què vas complir els deures de la religió, aconseguiu-me la gràcia d’una suma fidelitat als manaments de l’Església.

OBSEQUI
Si t’és possible, visita avui una església o altar dedicat a Sant Josep, o si més no la imatge que tinguis en casa teva.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »