Dia 16 Mes de Sant Josep

Dia 16

16 de Març
Jesús aprenent

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

D’ençà que tornaren d’Egipte Jesús, Maria i Josep i fins que sent el Nen de dotze anys, anaren al Temple de Jerusalem a celebrar la Pasqua. El Sagrat Evangeli no ens diu res de la Sagrada Família, però la piadosa consideració dels cristians, fundada en la ciència teològica, pot contemplar en aquell espai de temps una de les èpoques més interessants de la vida del Fill de Déu fet home, i un dels oficis més honrosos del gloriós Patriarca Sant Josep. Jesús, en qui, sent home, reposa i habita tota la plenitud de la Divinitat és la mateixa Saviesa de l’Etern Pare, la llum que il·lumina a tot home que ve a aquest món i la ciència infinita que mai s’enganya; no obstant això, com ensenya el Doctor angèlic, Sant Tomàs d’Aquino, sent essencial a la naturalesa humana la facultat d’aprendre per l’experiència, Jesucrist, que va voler ser anomenat amb gran complaença seva Fill de l’Home, no va haver de tenir ociosa aquesta facultat, i així va anar adquirint el coneixement experimental de les coses en l’edat que acostumen a fer-ho els altres homes. Oh grandesa de la humilitat divina! Oh inefables misteris de l’amor de Déu a la naturalesa humana, volent tot un Déu vestir-se d’ella sense que res li faltés per ser home com nosaltres! Però, qui serà en el món el mestre de la Saviesa eterna? És cert que, segons Sant Tomàs, sembla més propi que, havent Jesús vingut al món per ser mestre de tots, fos ell mateix adquirint la ciència experimental de les coses, sense que un altre home li ensenyés; mes no per això s’apartarà de la veritat qui consideri a Sant Josep com a mestre de Jesucrist, o diguem més aviat al diví Infant com a aprenent de l’il·lustre fuster de Natzaret a les tasques pròpies de l’ofici, en tots aquells coneixements que provenen de l’experiència de les coses del món, i fins a guiar i educar els sentits corporals d’aquell Nen en qui residia la Saviesa infinita i que anava creixent i fent-home ple de ciència i gràcia, com diu l’Evangelista.
Un antic i savi escriptor piadós de la nostra terra ens descriu a Sant Josep portant en els seus braços al Nen Jesús i fent-li aquelles festes, jocs i carícies que els pares solen fer als seus fillets, quan reposant del treball, es donen a gaudir de la vida de família; i tu, cristià, pots bonament contemplar aquests passos de la vida íntima de la Sagrada Família com ho han fet molts sants i santes amb consol grandíssim de la seva ànima, enriquint així el seu cor amb tendres sentiments de pietat i religió. A Déu tant se’l coneix en les coses grans i en els actes sublims de poder, com en les coses petites i humils, i a les vegades el trobem i sentim millor en les coses humils que el món
menysprea, que en les grandeses que admiren els filòsofs i savis de la terra. Sabem que moltes vegades una petita devoció ha il·luminat més l’enteniment d’un home que les sàvies demostracions de la ciència humana. El nostre Mestre Jesús va voler ensenyar assegut a la taula de fuster, o en el pedrís o marge de les contrades de Judea, i no en les càtedres i escoles de ciutats famoses; i així, encara avui, qui vulgui penetrar profundament en els seus ensenyaments l’ha de cercar en la humilitat, en la pobresa, en la senzillesa. Allí entendràs cristià, la seva doctrina de salvació; per tant, acostat a la botiga de Sant Josep i contempla al seu diví aprenent, abraça’l amb tot l’afecte de la teva ànima i demana-li, per la seva Omnipotència, que il·lumini el teu esperit i et guiï pel camí de cel.

Medita aquestes veritats i demana a Déu per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Gloriós Patriarca, Sant Josep, aconseguiu-me la santa virtut de la humilitat perquè aprengui la ciència de la salvació.

OBSEQUI
Procura donar bon exemple i edificació als que viuen o tracten amb tu.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »