Dia 11 Mes de Sant Josep

Dia 11

11 de Març
Sentiments de Sant Josep en la Circumcisió de Jesucrist.

Pel senyal de la santa creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre

En el Nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Senyor meu Jesucrist

MEDITACIÓ

Si vols anar bé, no t’apartis mai de Déu. Sant Josep no desemparà mai a Jesucrist, i per això sempre cresqué en virtuts mentre va estar sobre la terra, i es va aprofitar de tots els misteris de la vida del Fill de Déu encarnat, enriquint el seu esperit amb gràcies i il·luminacions divines. El tendre Fillet havia vingut per a vestir-se amb l’hàbit de pecador i treure així amb el preciós aroma de la seva divinitat la tremenda corrupció de la nostra carn; per això, vuit dies després de nascut va voler rebre en la seva innocent i adorable carn la marca de la Circumcisió, que significava la unió de l’home amb Déu. Era la Circumcisió una imatge i figura del nostre Baptisme, però, com la Llei antiga era més dura que no pas la Llei nova o cristiana, la Circumcisió era una marca dolorosa, fins al vessament de sang, amb què se segellava el cos i significava la purificació de l’home; i era per tant, molt més cruel que el suavíssim Baptisme cristià amb què els regenerats per Jesucrist obtenen el caràcter de fills de Déu. Quan patiria Sant Josep veient com el ganivet desengranava la carn immaculada i tendríssima del Fill de Maria! Començava aquest el seu ofici de Redemptor i regava la terra amb la seva puríssima sang a fi de tornar-la fèrtil en tota mena de virtuts. Per això en aquell moment solemne de la Circumcisió, com ara es fa en el Baptisme, es va imposar al diví Nen el nom de Jesús o Salvador, significant que venia a exercir sobre la terra l’ofici de Salvador universal. El nom de Jesús és l’alegria dels àngels i dels homes, la seva dolçor ha fet la felicitat de tots els devots del Fill de Maria; el malalt moribund es consola i fortifica pronunciant-lo; és un nom que il·lumina les tenebres de la intel·ligència, que cura les
malalties de cor, que deixa satisfet a l’esperit famolenc. Quants milions de vegades es pronuncia cada dia el nom de Jesús d’un a l’altre pol de la terra!
Pondera ara, cristià, la satisfacció que experimentaria Sant Josep quan va sentir que al seu santíssim Fill se li imposava aquest nom adorable, o millor dit, el gust amb què ell mateix li imposaria, sabent que no era fruit d’invenció humana, ni posat per complaure als parents, sinó que el mateix Etern Pare ho havia revelat i ordenat per ministeri de l’arcàngel Sant Gabriel, enviant al seu Fill encarnat com un present d’inestimable valor. Oh inefable dolor i goig de Sant Josep! La sang que Jesús vessà al cap de vuit dies de nascut, entendreix el vostre cor i el submergeix en la tristesa; però l’ofici de Salvador universal que ve a exercir sobre la terra us alegra i consola i us omple de veneració envers aquell Nen a qui cobriu de petons, sentint i als atractius de la bellesa de Jesús, imant de les ànimes rectes i Sol etern que escalfa amb els raigs del seu amor a tots els que en ell creuen. Heus aquí que Sant Josep, després de la Mare de Déu, va ser el primer que va gaudir del nom de Jesús, de l’amor de Jesús i de la glòria immensa del que venia a fer-se Déu del món; i aprèn, cristià, que si a la banda de Jesucrist participes de les seves penes, també tindràs part en els seus goigs, no només ara en els breus instants de la vida, sinó principalment després en la interminable eternitat.
Medita aquestes veritats i demana a Déu, per intercessió de Sant Josep, les gràcies que necessites.

PETICIÓ
Gloriós Patriarca Sant Josep, aconseguiu-me de nostre Senyor Jesucrist la gràcia de saber mortificar la meva carn.

OBSEQUI
Resa un Credo en honor de la Circumcisió de Jesucrist.

PREGÀRIES PER A OBTENIR LA PROTECCIÓ DE SANT JOSEP

Recordeu-vos, Oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili hagi estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Verge Mare de les Verges. i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i acolliu-les favorablement. Amén.
I.
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure i no comprendre el misteriós estat de la vostra Esposa, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que havia concebut per obra de l’Esperit Sant; us demano que m’aconseguiu la gràcia de no judicar mai més al pròxim. Pare nostre, Au maria i Glòria.
II
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la pobresa en què va néixer Jesús, i pel goig que vàreu sentir en veure’l adorat pels àngels, pastors i Mags; us suplico m’aconseguiu la gràcia de saber servir el Rei de la glòria en humilitat i pobresa d’esperit. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

III
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en veure la sang que vessada el vostre tendre Fill en la cerimònia de la Circumcisió, i pel goig que vau tenir en imposar-li per ordenació divina el nom de Jesús o Salvador; us suplico m’aconseguiu la virtut de la mortificació de la carn, que
és l’alegria de l’esperit. Pare nostre, Au maria i Glòria.
IV
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en escoltar al temple com Simeó profetitzava la Passió de Jesús, i per la joia que vau sentir en saber que amb ella salvaria als
homes; us suplico m’aconseguiu la gràcia de conèixer i estimar el mèrit de la creu. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
V
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu en deixar la vostra pàtria fugint pel desert a Egipte, i pel goig que vau sentir en veure caure a la presència de Jesús les estàtues dels falsos déus; us suplico m’aconseguiu la gràcia de deixar el que hi ha al món abans que ofendre a Déu. Pare
nostre, Ave maria i Glòria.

VI
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel temor que Jesús fos injuriat, i pel goig que vau sentir en anunciar l’àngel que estaríeu segurs a Natzaret; us suplico m’aconseguiu la gràcia de confiar tranquil·lament en la Providència divina. Pare nostre, Ave maria i Glòria.
VII
Gloriós Patriarca Sant Josep, pel dolor que experimentareu quan vau perdre a Jesús, i pel goig que vau sentir en trobar-lo al temple entre els doctors admirat de tots els assistents; us demano la gràcia que sàpiga trobar a Déu freqüentant els sagraments. Pare nostre, Ave maria i Glòria.

Oració
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per les vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots; us suplico, oh gloriós Sant, assoliu per a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat i que tots siguem devots de la vostra estimada Esposa, Maria Santíssima, a fi que per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després gaudir eternament de la glòria. Amén.

Traductor »