Aclariments de la Parròquia Sant Cebrià sobre una moció de la EMD

Arran de la moció presentada sobre els terrenys de la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, i d’alguns articles que han sortit en la premsa local, com a Rector de la Parròquia, i juntament amb el Consell Parroquial, voldria fer alguns aclariments:

  1. El meu màxim respecte per les autoritats de la EMD de Valldoreix i la decisió que han pres d’estudiar la propietat dels terrenys.
  2. No entenc que es qüestioni el dret de la Parròquia a immatricular les seves propietats.
  3. Cal saber que la immatriculació d’un bé immoble no en dóna la propietat, sinó tan sols la publicita i la presumeix “iuris tantum”, és a dir, deixant la possibilitat de provar-se el contrari.
  4. És veritat que l’Església fins fa pocs anys ha gaudit d’un avantatge d’immatricular béns per mitjà d’una certificació del Bisbe acreditant la propietat (art. 206). Aquesta possibilitat ve del segle XIX, que és quan es va crear el Registre de la Propietat (més concretament del 1861). La llei hipotecària de 1947 no fa res més que copiar aquella anterior. Això no vol dir que l’Església hagi inscrit béns que no siguin seus. Val a dir que les entitats públiques (ajuntaments, diputacions i altres entitats públiques) encara avui gaudeixen del mateix privilegi.
  5. Tant el Reglament del segle XIX (1863) com el Reglament
    “franquista” (1947) incloïa entre els béns exempts d’inscripció els temples destinats al culte catòlic, i per això no estaven registrats. Tanmateix, la resta de béns propietat de les parròquies, com ara rectories, horta del rector, etc, sí es podien registrar, i de fet la immensa majoria ja ho estaven. Per exemple, els terrenys que volen estudiar ara es van registrar el 1917.
  6. L’any 1998 un rector valencià va voler immatricular un temple i, quan el Registrador li ho va refusar, ell va posar un recurs a la Dirección Nacional de Registros y Notariado. I li van donar la raó, perquè es va considerar una discriminació que poguessin ser inscrits temples protestants o mesquites musulmanes i no temples catòlics. I es va eliminar dels béns exempts els temples catòlics. A partir d’aleshores s’han pogut inscriure els temples. És el cas del temple parroquial de Valldoreix, que es va inscriure el 2014.
  7. En qualsevol cas, la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix no vol apropiar-se de res que no sigui seu. Si per un hipotètic cas, hi hagués algun bé inscrit que es demostrés que no fos seu, sinó d’un altre propietari, l’Església no té cap problema en reconèixer la veritat. Els terrenys en qüestió entenem que pertanyen a la parròquia, no per haver-los immatriculat, sinó perquè la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix en gaudeix de la possessió pacífica en concepte de propietària des del segle XIII. Al 2014 es va actualitzar el registre dels terrenys immatriculats l’any 1917, per haver aquests disminuït la seva superfície, a causa de la segregació de diversos terrenys, com ara el destinat als Ferrocarrils de Catalunya, o altres.

Valldoreix, 1r de novembre del 2020, festivitat de Tots Sants.
Mn. Josep Maria Manresa, rector
i Consell Parroquial

Si voleu descarregar el text en pdf, cliqueu al link següent:

Alguns aclariments de la Parròquia de Valldoreix

Traductor »