Nota

Pròxims recessos d’Emaús
Dones: 8-10 de març
Homes: 29-31 de març