Missa Estacional amb el Sr. Bisbe Auxiliar

El passat 20 de Gener va tenir lloc a l’Església de l’Assumpció de Valldoreix la Missa Estacional d’Inauguració de la Visita Pastoral 2019. La solemne Missa va ser presidida pel Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Salvador Cristau i va congregar a un gran nombre de feligresos que, amb la seva presència van ser un signe viu d’acollida de la Parròquia de Sant Cebrià al seu pastor, el Bisbe.

Abans de començar la celebració, es va fer la Recepció del Sr. Bisbe, en la qual el rector de la Parròquia de Sant Cebrià, Mn. Josep Maria Manresa es va dirigir a ell amb aquestes paraules:

Reverendíssim Pare:

La parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix s’alegra de rebre la vostra visita pastoral. En nom de tota la comunitat parroquial us saludo i rebo com a qui ve en nom del Senyor. Us obrim la nostra església, les nostres cases i els nostres cors. La Visita pastoral és per a nosaltres un estímul, un despertar, una crida a una nova consciència, a una major activitat. Com a responsable de totes i cadascuna de les comunitats de la Diòcesi, ens aneu a ajudar a revisar la nostra vida cristiana i la nostra acció apostòlica, per convertir-nos més al Senyor i ser cada dia més fidels a l’Evangeli de Jesucrist.

Durant la Visita Pastoral, el Sr. Bisbe es reunirà amb els principals grups que formen la vida pastoral de la parròquia, així com altres grups i institucions que tenen relació amb ella.

 

Missa Estacional 20 de Gener de 2019

Aquest diumenge 20 de gener a les 11 h a l’Església de l’Assumpció, el Sr. Bisbe Auxiliar Mons. Salvador Cristau celebrarà la Missa Estacional que marcarà l’inici de la Visita pastoral del nostre Bisbe Mons. Josep Àngel Meneses, a la nostra parròquia.
Desde la Parròquia us animem vivament a tota la comunitat a assistir a la Missa Estacional d’aquest diumenge vinent i, amb la vostra presència ser un signe viu d’acollida de la Parròquia de Sant Cebrià al seu pastor, el Bisbe

Què és la VISITA PASTORAL?

La Visita pastoral forma part de la vida de la Diòcesi i consisteix principalment en la trobada joiosa de la comunitat cristiana amb el seu pastor i del pastor amb la comunitat cristiana, de cada parròquia, de cada grup, institució, etc. A través d’aquesta trobada, que es realitza cada 5 anys, el Bisbe té l’oportunitat de conèixer de manera personal i directe la comunitat cristiana que li ha estat confiada, per governar-la amb eficàcia i amb la finalitat de conservar la fe, la doctrina, els bons costums i fomentar l’evangelització .
.

Gener 2019, Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la nostra parròquia

Com ja fa sis anys, el Sr. Bisbe torna de Visita pastoral a la nostra parròquia i és un moment de renovació al voltant del nostre Bisbe que cal que preparem amb la pregària i amb el cor obert.

La visita començarà el diumenge 20 de gener amb la Missa estacional, que tindrà lloc a les 11h a l’església de l’Assumpció. 

Per tal de preparar aquesta visita en tot el sentit, ens ha semblat oportú enviar-vos la carta dominical que va escriure el nostre Bisbe   el 6 de Novembre de 2011 sobre el significat de la Visita Pastoral, on explica molt bé què és la visita pastoral del Bisbe a les parròquies.

 

Què és la visita pastoral del Bisbe?

06 de novembre de 2011

Durant aquest curs durem a terme la visita pastoral a diverses parròquies de la nostra diòcesi. Em sembla oportú dedicar aquesta carta dominical al llarg d’algunes setmanes a aquest tema. Amb cap altra intenció que la d’ajudar-nos tots els membres de les nostres comunitats cristianes a realitzar amb fruit la visita pastoral del bisbe.

La visita pastoral és una de les accions del pastor diocesà, confirmada per segles d’experiència, en la que manté contactes personals amb els sacerdots, diaques, religiosos i religioses, i laics i laiques; això és, amb tots els membres del poble de Déu que formen una determinada comunitat cristiana, generalment una parròquia, un col·legi, una obra religiosa, un moviment o associació.

El Directori per al ministeri pastoral dels bisbes ens recorda que aquests tenen l’obligació de visitar la seva diòcesi cada any, total o parcialment, de forma que al menys cada cinc anys la visitin sencera, personalment o per mitjà dels seus col·laboradors que poden realitzar aquest servei. El període de cinc anys ens ofereix una pista que considero molt vàlida sobre l’esperit de la visita pastoral, doncs desitjo subratllar, per damunt de tot, que de cap manera s’ha de reduir a una mera formalitat jurídica o administrativa. Reduir-la a aquesta dimensió fora oblidar l’esperit d’aquesta pràctica pastoral i privar-la dels fruits que, amb l’ajuda de Déu, hem d’esperar d’ella.

Cada cinc anys els bisbes realitzen l’anomenada visita “ad limina Apostolorum”, és a dir, a la “casa dels Apòstols”. Es refereix sobretot a la visita o peregrinació als sepulcres de Pere i Pau a Roma per tal de renovar la comunió amb el successor de Sant Pere i bisbe de Roma, el Sant Pare. De manera semblant, la visita pastoral a una determinada comunitat o a una obra cristiana és una ocasió per renovar la comunió amb el pastor diocesà, per invitar tots els fidels a la renovació de la pròpia vida cristiana i a una acció apostòlica més intensa.

La visita pastoral constitueix una oportunitat per reanimar i, si cal, revitalitzar les energies dels cristians i cristianes que col·laboren a l’obra evangelitzadora de l’Església en els seus distints camps d’acció. És una oportunitat per agrair-los el treball, i també per animar-los i consolar-los davant les dificultats i obstacles. A la vegada és una oportunitat per examinar el funcionament i l’eficàcia de les iniciatives destinades al servei pastoral.

Així, la visita pastoral és una acció apostòlica que el bisbe ha de complir animat per la caritat pastoral, que el presenta com a principi i fonament visible de la unitat i la comunió en l’Església particular. Per les comunitats i institucions que la reben, la visita cal que sigui un esdeveniment de gràcia que reflexa en certa mesura aquella especial visita amb la que el Suprem Pastor (1 Pe 5,4) i el “guardià de les nostres ànimes” (1 Pe 2,25), Jesucrist, segueix visitant i redimint el seu poble (cf, Lc 1,68).

A l’Església primitiva trobem un bonic precedent d’aquesta pràctica. Pau i Bernabé, acabat el seu primer viatge missioner fora de Palestina, amb molta esperança i no poques tribulacions, començaren a plantar comunitats a Xipre i a l’Àsia Menor. Passà el temps i un dia comentà Pau a Bernabé: “Tornem a veure com els va als germans a totes aquelles ciutats on anunciàrem la paraula del Senyor” (Ac 15,36). Fou la primera visita pastoral. Fou la primera visita pastoral. Expressa un desig afectuós de conèixer la vida de la comunitat i parla de “germans” i “germanes”. Aquí queda expressat l’esperit de la visita pastoral.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

 

Cavalgada dels Reis Mags i Pessebre Vivent

Quina alegria! Han vingut els Reis!!! Bé… ens han avisat que vindran, com sempre, a Valldoreix! El dia 5 a la tarda, pels volts de les 18-18:30h. passaran primer a l’església de l’Assumpció per adorar el Nen Jesús!!! Perquè encara que alguns no ho sàpiguen, els Reis Mags, són molt cristians i devots del Nen Jesús!!! Com sempre, els prepararem un Pessebre Vivent perquè així recordem tots millor aquell bonic dia fa 2000 anys.
Els nens i nenes que vulguin participar en el Pessebre Vivent, apunteu-vos al formulari d’inscripció online “Pessebre vivent 5/1/2019”, que trobareu a la nostra pàgina web www.santcebriavalldoreix.org .

Exercicis espirituals d’Advent

Exercicis espirituals del 14 al 16 de desembre, a càrrec de Mn. Eduard Martínez, rector de Sant Joan Baptista de Mira-sol.  Seran a la casa d’espiritualitat “Mare de Déu de Montserrat” de Caldes de Montbui (Passeig del Remei s/n).

Per reservar plaça cal trucar a la Gmna. Verònica al telèfon

697 84 05 59 o bé al 93 865 44 96

Curs d’Iniciació cristiana per adults

El dissabte 1 de Desembre comencem el curs d’INICIACIÓ CRISTIANA PER ADLUTS. Aquest curs es durà a terme a la Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix, durant 12 dissabtes (no seguits) a les 20h. de la tarda, després de la Missa de 19h.  i durarà fins a mitjans de maig, quan vindrà el Sr. Bisbe a impartir el sagrament de la Confirmació.

Els temari del curs és el següent:

1 DE DESEMBRE Introducció al curs. El Déu Creador.

15 DE DESEMBRE Déu se’ns ha revelat: Jesús. El Nadal.

12 DE GENER El Credo. Vida i missatge de Crist.

26 DE GENER Els Manaments i les virtuts. El pecat.

9 DE FEBRER La Quaresma. Conversió. La Confessió.

23 DE FEBRER Crist s’entregà per nosaltres. La Setmana Santa.

9 DE MARÇ La Resurrecció de Crist. L’Església. La Pregària.

23 DE MARÇ Els Sagraments. L’Eucaristia.

6 D’ABRIL L’Esperit Sant. La Confirmació.

28 D’ABRIL Tarda de preparació per la Confirmació.

4 DE MAIG A las 19h. Confirmacions a Sant Cebrià.